Спеціалісти

Обраний рік: 2017 | Обрати інший рік

№ з/п ПІБ студента ПІБ керівника Тема Анотація Перелік посилань
1 Алєшко Павло Сергійович Автоматизована система підготовки та контролю даних для формування звітності виробництва
2 Безсмертна Аліна Володимирівна Математичне та програмне забезпечення системи аналізу уподобань користувачів послуг телебачення
3 Зубик Олена Олександрівна Математичне та програмне забезпечення системи прогнозування індексу розвитку людського потенціалу регіонів України
4 Мазур Антон Сергійович Математичне та програмне забезпечення індуктивного моделювання системи паралельних обчислень з розв’язання СЛАР
5 Смірнов Ігор Анатолійович Програмне забезпечення для чисельного моделювання впливу холодної плівки на тепловий баланс і термічний режим водойм