Офіційно

Використання LaTeX

На кафедрі прикладної математики для оформлення звітів до лабораторних робіт, курсових робіт та проектів, а також випускних атестаційних робіт студентів заохочують до використання системи оформлення документів LaTeX (вимовляється «лей-тек»).

Для роботи з цією системою потрібно:

Вимоги до оформлення документації

На кафедрі прикладної математики під час оформлення випускних атестаційних робіт, звітів із курсових проектів та робіт, звітів із практик, звітів із лабораторних робіт та іншої документації від студентів вимагається дотримуватися вимог ДСТУ 3008:2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Для зручності студентів, кафедра прикладної математики підготувала вказівки на основі цього стандарту, які уточнюють та доповнюють найважливіші його положення.

Правила здачі сесії

Семестровий контроль на кафедрі прикладної математики проводиться згідно з Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ». На поточній сторінці наведено тільки найважливіші моменти.

Силабуси

Силабуси освітніх компонентів ОПП бакалаврів "Наука про дані та математичне моделювання"

Освітні компоненти

Front-End розробка

Алгебра і геометрія

Алгоритми і системи комп'ютерної математики

Алгоритми і структури даних