Офіційно

Використання LaTeX

На кафедрі прикладної математики для оформлення звітів до лабораторних робіт, курсових робіт та проектів, а також випускних атестаційних робіт студентів заохочують до використання системи оформлення документів LaTeX (вимовляється «лей-тек»).

Для роботи з цією системою потрібно:

Вимоги до оформлення документації

На кафедрі прикладної математики під час оформлення випускних атестаційних робіт, звітів із курсових проектів та робіт, звітів із практик, звітів із лабораторних робіт та іншої документації від студентів вимагається дотримуватися вимог державних стандартів з оформлення текстових документів і, зокрема, звітів у сфері науки і техніки.

Для зручності студентів, кафедра прикладної математики підготувала вказівки на основі цих стандартів, які уточнюють та доповнюють найважливіші їх положення.

Освітні програми підготовки та навчальні плани

Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (10-12 травня 2023 р.):

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів (27-29 березня 2023 р.):

Силабуси

Силабуси освітніх компонент ОПП підготовки бакалаврів "Наука про дані та математичне моделювання":

 

Силабуси освітніх компонент ОПП підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання":