Офіційні документи щодо вступу

Загальні документи:

Документи, що регламентують процедуру вступу на навчання:

Програма вступних випробувань для вступу до магістратури:

Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури:

Освітні програми на 2022/23 навч. рік:

Навчальні плани на 2022/23 навч. рік:

Робочі навчальні плани на 2022/23 навч. рік:

Кафедральні каталоги вибіркових дисциплін на 2023/24 навч. рік: