Офіційні документи щодо вступу

Документи, що регламентують процедуру вступу на навчання:

Інформаційні документи щодо вступу на 1 курс:

Інформаційні документи щодо вступу до магістратури:

Програми вступних випробувань для вступу до магістратури:

Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури:

Навчальні плани:

Кафедральні каталоги вибіркових дисциплін:

Проекти освітніх програм на 2022/23 навч. рік: