Випускна атестація

Вимоги до відгуків керівників випускних атестаційних робіт

Згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ», (науковий) керівник випускної атестаційної роботи повинен підготувати відгук із характеристикою діяльності студента під час виконання роботи.

Структура відгуку

Відгук складають у довільній формі із зазначенням:

Вимоги до рецензій на випускні атестаційні роботи

Згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ», до кожної випускної атестаційної роботи додається рецензія.

Структура рецензії

Рецензію складають у довільній формі із зазначенням:

Вимоги до структури та змісту дипломної роботи бакалавра

Вимоги до структури та змісту дипломної роботи на здобуття ступеня бакалавра викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ»На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації на здобуття ступеня магістра викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ». На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.