Вступ у магістратуру

Прийом у магістратуру на спеціальність 113 Прикладна математика за спеціалізацією «Наука про дані та математичне моделювання» у 2019 році проводиться на конкурсних засадах.

Додаткову інформацію про прийом у магістратуру можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Програми іспитів для вступу в магістратуру:

На кафедрі в магістратурі викладають такі дисципліни:

  • магістратура освітньо-професійної програми підготовки, 1 рік і 4 місяці (див. фрагмент навчального плану): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Інтелектуальний аналіз даних» (Data Mining), «Архітектура та технології систем з великими обсягами даних», «Технологія Blockchain», «Методи підтримки прийняття рішень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів», «Основи наукових досліджень»
  • магістратура освітньо-наукової програми підготовки, 1 рік і 9 місяців (див. фрагмент навчального плану): те саме, що й вище, а також «Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних», «Автоматизоване опрацювання текстів» (Text Mining), «Управління проектами», «Прикладне моделювання», «Системна інженерія», «Науковий семінар»

Бажаємо успіхів у конкурсі й ждемо на кафедрі прикладної математики!