Вступ у магістратуру

Прийом у магістратуру на спеціальність 113 Прикладна математика за освітньою програмою «Наука про дані та математичне моделювання» у 2019 році проводиться на конкурсних засадах.

Графік вступної кампанії можна знайти в наступному документі. В цьому документі можна, зокрема, знайти таку інформацію:

 • строки прийому заяв та документів;
 • дати проведення консультацій та вступних випробувань;
 • строки подачі оригіналів та проведення зарахування вступників на бюджет або контракт.

Інформаційне повідомлення щодо прийому в магістратуру можна знайти в наступному документі. В цьому документі можна, зокрема, знайти таку інформацію:

 • список документів, які подають:
  • випускники факультету прикладної математики 2019 року;
  • випускник або інших факультетів та університетів цього або іншого року випуску;
 • оцінювання творчих фахових досягнень вступника;
 • розрахунок рейтингу вступника.

Відбіркову комісію факультету прикладної математики можна знайти за адресою: вулиця Політехнічна 14-А (або проспект Перемоги 37К15), корпус №15, 3 поверх, аудиторія №93.

Додаткову інформацію про прийом у магістратуру можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Програми іспитів для вступу в магістратуру:

На кафедрі в магістратурі викладають такі дисципліни:

 • магістратура освітньо-професійної програми підготовки, 1 рік і 4 місяці (див. фрагмент навчального плану): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Інтелектуальний аналіз даних» (Data Mining), «Архітектура та технології систем з великими обсягами даних», «Технологія Blockchain», «Методи підтримки прийняття рішень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів», «Основи наукових досліджень»
 • магістратура освітньо-наукової програми підготовки, 1 рік і 9 місяців (див. фрагмент навчального плану): те саме, що й вище, а також «Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних», «Автоматизоване опрацювання текстів» (Text Mining), «Управління проектами», «Прикладне моделювання», «Системна інженерія», «Науковий семінар»

Бажаємо успіхів у конкурсі й ждемо на кафедрі прикладної математики!