Вступ у магістратуру

Прийом у магістратуру на спеціальність 113 Прикладна математика за спеціалізацією «Наука про дані та математичне моделювання» у 2018 році проводиться на конкурсних засадах.

Додаткову інформацію про прийом у магістратуру можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Програми іспитів для вступу в магістратуру:

На кафедрі в магістратурі викладають такі дисципліни:

  • 1,5-річна магістратура (див. фрагмент навчального плану): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Основи наукових досліджень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Еволюційні обчислення», «Інтелектуальний аналіз даних», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів», «Методи підтримки прийняття рішень», «Проектування автоматизованих систем», «Управління проектами»
  • 2-річна магістратура (див. фрагмент навчального плану): те саме, що й вище, а також «Автоматизоване опрацювання текстів», «Інтелектуальний аналіз даних великого обсягу», «Прикладне моделювання»

Бажаємо успіхів у конкурсі й ждемо на кафедрі прикладної математики!