Вступ до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбуватиметься з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року з 09:30 до 11:30 та з 14:00 до 17:00 (к. 247- 1 корп.).

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується такий графік подання документів до аспірантури на спеціальність 113 Прикладна математика:
з 05.06.23 по 09.06.23.

Дати, час та місце проведення вступних випробувань до аспірантури у 2023 р. по спеціальності 113 Прикладна математика будуть повідомлені пізніше.

Вступні випробування до аспірантури Університету:

1. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано”/“незараховано”. 
Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика

2. Вступний іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика

3. Вступний іспит з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Детальні вимоги щодо правил прийому до аспірантури, переліку необхідних документів тощо наведені на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Розділ сайту факультету прикладної математики, присвячений вступу до аспірантури: http://fpm.kpi.ua/faculty/entry/postgraduate_studies.do