Вступ до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 році відбудеться  з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року (З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу вступникам ФПМ пропонується  подавати  документи 30.05.22 - 03.06.22) з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к. 247- 1 корп.).

Дати, час та місце проведення вступних випробувань до аспірантури у 2022 р. по спеціальності 113 Прикладна математика:

  1.  Додаткове вступне випробування за фахом: 29 серпня, 14:30 в ауд. 207-11.
  2.  Вступні іспити з іноземної мови будуть проводитися з 29.08.2022р. по 02.09.2022р. за списками у розкладі.
  3.  Вступний іспит із спеціальності: 6 вересня, 14:30 в ауд. 207-11.

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика (програма залишилася така ж сама, що й в 2021 році)

Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика (програма залишилася така ж сама, що й в 2021 році)

Детальні вимоги щодо правил прийому до аспірантури, переліку необхідних документів тощо наведені на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://aspirantura.kpi.ua