Вступ на перший курс

Зміст діяльності фахівців із прикладної математики полягає в:

 • розробленні систем штучного інтелекту (artificial intelligence), алгоритмів інтелектуального аналізу даних (data mining), методів машинного навчання (machine learning) і обчислювального інтелекту (computational intelligence)
 • розробленні математичних і програмних засобів опрацювання великих масивів даних (big data)
 • математичному моделюванні складних технічних, економічних, біологічних процесів та явищ
 • розробленні інформаційних технологій
 • розробленні теоретичних основ математичного та програмного забезпечення систем опрацювання даних різної природи

Прийом на спеціальність 113 Прикладна математика проводиться на конкурсній основі.
Додаткову інформацію про правила прийому на перший курс можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського та сайті факультету прикладної математики.

Рекламний буклет

Кафедра прикладної математики пропонує для абітурієнтів рекламний буклет.

Часті питання

 1. Який перелік та величина вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту?

Предмет НМТ*

Вага предметів НМТ (також є обов'язковим мотиваційний лист)

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

1. Українська мова

0,3

0

0

130

2. Математика

0,5

3. Третій блок

Фізика - 0,4
Іноземна мова - 0,3
Історія України або хімія або біологія - 0,2

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021  роках, у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках, або НМТ 2022.

Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів. 

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 
Таким чином, для вступу як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальність 113 Прикладна математика всі вступники мають подати результати НМТ або ЗНО та мотиваційний лист.

 1. Які терміни вступної кампанії?

Основна сесія НМТ буде проводитись з 18 липня до 10 серпня в Україні та 39 країнах Європи, тому можна скласти тестування навіть за межами країни.

На сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитися з основними датами прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, а також з розкладом роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому заяв та документів.

 1. Яка терміни навчання на бакалавраті та магістратурі?
 • бакалаврат: 3 роки і 10 місяців (4 навчальні роки)
 • магістратура освітньо-професійної підготовки: 1 рік і 4 місяці (1,5 навчальні роки)
 • магістратура освітньо-наукової підготовки: 1 рік і 9 місяців (2 навчальні роки)
 1. Яка вартість навчання за контрактом?

Вартість одного року навчання на бакалавраті на кафедрі прикладної математики у 2023/24 навчальному році складе:

 • очна (денна) форма навчання - 34 900 грн.
 1. Які дисципліни викладають на кафедрі?

На кафедрі викладають такі фахові дисципліни:

на бакалавраті (див. навчальний план):

 • блок математичних дисциплін: «Алгебра та геометрія», «Дискретна математика», «Математичний аналіз», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірності», «Математична статистика», «Теорія функцій комплексної змінної», «Диференціальні рівняння», «Чисельні методи», «Функціональний аналіз», «Методи оптимізації», «Аналіз даних», «Математичне моделювання», «Основи машинного начання» (включаючи дисципліни за вибором: «Випадкові процеси», «Дослідження операцій», «Рівняння математичної фізики», «Методи глибинного начання»,«Теорія керування», «Системний аналіз»)
 • блок програмістських дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Програмування», «Програмування мовою Python», «Алгоритми і структури даних», «Алгоритмічні основи обчислювальної геометрії та комп’ютерної графіки», «Вступ до баз даних та інформаційних систем», «Бази даних», «Алгоритми і системи комп’ютерної математики» (включаючи дисципліни за вибором: «Веб-програмування», «Функційне програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Забезпечення якості ПЗ», «Інформаційні системи», «Системи Data Science», «Розподілені і хмарні обчислення»)

у магістратурі (освітня програма — «Наука про дані (Data Science) та математичне моделювання»):

 • 1,5-річна магістратура (див. навчальний план): «Машинне навчання», «Інтелектуальний аналіз даних» (Data Mining), «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики» (включаючи дисципліни за вибором: «Нечітка математика», «Архітектура та технології систем з великими обсягами даних», «Технологія Blockchain», «Методи підтримки прийняття рішень», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів»)
 • 2-річна магістратура (див. навчальний план): те саме, що й вище, а також «Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних», «Управління проектами», «Прикладне моделювання» (включаючи дисципліни за вибором: «Автоматизоване опрацювання текстів» (Text Mining), «Системна інженерія»)
 1. Яким мовам програмування навчають на кафедрі?

На кафедрі навчають таким мовам програмування:

 • 1-ий курс: Python, C/C++
 • 2-ий курс: Java, Javascript, Haskel
 • 3-ій курс: SQL, R
 • 4-ий курс: SQL, m (Matlab)
 1. Ким можна працювати по завершенні кафедри?

Глибокі знання в галузі математики, Data Science та інформаційних технологій відкривають для випускників кафедри безліч можливостей на сучасному ринку праці, де можна обрати саме те, що відповідає їхнім здібностям та вподобанням.

Наші випускники працюють у найвідоміших організаціях і компаніях як в Україні, так і за кордоном:

 • Data Scientist, Machine Learning EngineerData Engineer, Data Analyst, Business Analyst: Європейська комісія, Інтерпол, Amazon, ПриватБанк, Dragon Capital та ін.
 • Software Engineer, Web Developer: Microsoft, Google, Samsung R&D, EPAM Systems, GlobalLogic, Infopulse, Luxoft, Ciklum, DataArt, Terrasoft та ін.
 • Technical Lead, System Architect, System Administrator: Miratech, Ciklum, Luxoft, Nokia Networks та ін. 
 • науковець: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ, Інститут математики НАНУ, західні університети та наукові центри

Середні зарплати відповідних фахівців у Києві з досвідом роботи від 3 років на грудень 2022 р. (за даними порталу dou.ua):

 • Machine Learning Engineer — $4500
 • Data Scientist — $3500
 • Middle Software Engineer (Java) — $3300
 • Technical Lead — $5200
 1. Чи є можливість продовження навчання за кордоном?

Так, низка наших студентів після закінчення бакалаврату продовжили навчання в європейських університетах, у тому числі за програмами подвійного диплому.

Детальнішу інформацію про міжнародні академічні зв’язки кафедри див. на сторінці «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є у кафедри наукові зв’язки на міжнародному рівні?

Так, протягом багатьох років викладачі, аспіранти та студенти кафедри підтримують активні міжнародні контакти в науковій сфері.

Детальнішу інформацію див. на сторінках «Наукова діяльність» та «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є можливість закінчити військову кафедру?

Так, на 3–4 курсах студенти кафедри можуть проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами навчання випускники одержують військове звання молодшого лейтенанта.

Детальнішу інформацію див. на сайті кафедри військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. Чи є можливість поселення в гуртожиток?

Так, студенти кафедри можуть поселитися в гуртожитку №14.

Детальнішу інформацію див. на сайті Студентського містечка.

Додаткову інформацію про життя в гуртожитку див. на сторінці «Гуртожиток».