Вступ на перший курс

Зміст діяльності фахівців із прикладної математики полягає в:

 • розробленні інформаційних технологій
 • математичному моделюванні складних технічних, економічних, біологічних процесів та явищ
 • розробленні теоретичних основ математичного та програмного забезпечення систем опрацювання даних різної природи
 • розробленні систем штучного інтелекту (artificial intelligence), алгоритмів інтелектуального аналізу даних (data mining), методів машинного навчання (machine learning) і обчислювального інтелекту (computational intelligence)
 • розробленні математичних і програмних засобів опрацювання великих масивів даних (big data)

Прийом на спеціальність 113 Прикладна математика проводиться на конкурсній основі.
Додаткову інформацію про правила прийому на перший курс можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рекламний буклет

Кафедра прикладної математики пропонує для абітурієнтів рекламний буклет.

Часті питання

 1. Які дисципліни викладають на кафедрі?

На кафедрі викладають такі фахові дисципліни:

на бакалавраті (див. фрагмент навчального плану):

 • блок математичних дисциплін: «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Математичний аналіз», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірності», «Математична статистика», «Теорія функцій комплексної змінної», «Диференціальні рівняння», «Методи обчислень», «Випадкові процеси», «Функціональний аналіз», «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Аналіз даних», «Рівняння математичної фізики», «Математичне моделювання», «Методи штучного інтелекту», «Системний аналіз», «Теорія керування»
 • блок програмістських дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Програмування», «Програмування мовою Python», «Алгоритми і структури даних», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Вступ до SQL», «Забезпечення якості ПЗ», «Комп’ютерні мережі», «Бази даних та інформаційні системи», «Операційні системи», «Алгоритми і системи комп’ютерної математики»

у магістратурі (спеціалізація — «Наука про дані (data science) та математичне моделювання»):

 • 1,5-річна магістратура (див. фрагмент навчального плану): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Основи наукових досліджень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Еволюційні обчислення», «Інтелектуальний аналіз даних», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів», «Методи підтримки прийняття рішень», «Проектування автоматизованих систем», «Управління проектами»
 • 2-річна магістратура (див. фрагмент навчального плану): те саме, що й вище, а також «Автоматизоване опрацювання текстів», «Інтелектуальний аналіз даних великого обсягу», «Прикладне моделювання»
 1. Яким мовам програмування навчають на кафедрі?

На кафедрі навчають таким мовам програмування:

 • 1-ий курс: Python, C/C++
 • 2-ий курс: Java, SQL, PHP, HTML, Javascript
 • 3-ій курс: SQL
 • 4-ий курс: Prolog, LISP
 1. Ким можна працювати по завершенні кафедри? Що буде написано в дипломі?

Глибокі знання в галузі математики, data science та інформаційних технологій відкривають для випускників кафедри безліч можливостей на сучасному ринку праці, де можна обрати саме те, що відповідає їхнім здібностям та вподобанням.

Наші випускники працюють у найвідоміших організаціях і компаніях як в Україні, так і за кордоном:

 • Software Engineer, Web Developer: Microsoft, Samsung R&D, EPAM Systems, GlobalLogic, Infopulse, Luxoft, Ciklum, DataArt, Terrasoft, ...
 • Data Scientist, Data Analyst, Business Analyst: Європейська комісія, Інтерпол, UniCredit Bank, ПриватБанк, Dragon Capital, ...
 • Technical Lead, System Architect, System Administrator: Miratech, Ciklum, Luxoft, Nokia Solutions and Networks, ...
 • науковець: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Інститут математики НАНУ, західні університети та наукові центри

Зарплати відповідних фахівців у Києві станом на червень 2017 р. (за даними порталу dou.ua):

 • Software Engineer (Java) — $2000
 • Business Analyst — $1250
 • Technical Lead — $4000

Орієнтовні дипломи бакалавра й магістра наведено на фото.

 1. Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання потрібно подати для вступу на кафедру?

Для вступу на кафедру потрібно подати сертифікати з таких предметів:

 • Українська мова та література (ваговий коефіцієнт — 0,2);
 • Математика (ваговий коефіцієнт — 0,5);
 • Фізика АБО Іноземна мова (Англійська мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова) (ваговий коефіцієнт — 0,25).

Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту — 0,05.

Мінімально допустима кількість балів з Української мови та літератури — 100.
Мінімально допустима кількість балів з одного з двох інших предметів — 125, за умови, що кількість балів із третього предмету — не менша від 100.

 1. Чи є можливість продовження навчання за кордоном?

Так, низка наших студентів після закінчення бакалаврату продовжили навчання в європейських університетах, у тому числі за програмами подвійного диплому.

Детальнішу інформацію про міжнародні академічні зв’язки кафедри див. на сторінці «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є у кафедри наукові зв’язки на міжнародному рівні?

Так, протягом багатьох років викладачі, аспіранти та студенти кафедри підтримують активні міжнародні контакти в науковій сфері.

Детальнішу інформацію див. на сторінках «Наукова діяльність» та «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є можливість закінчити військову кафедру?

Так, на 3–4 курсах студенти кафедри можуть проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами навчання випускники одержують військове звання молодшого лейтенанта.

Детальнішу інформацію див. на сайті кафедри військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. Чи є можливість поселення в гуртожиток?

Так, студенти кафедри можуть поселитися в гуртожитку №14.

Детальнішу інформацію див. на сайті Студентського містечка.

Додаткову інформацію про життя в гуртожитку див. на сторінці «Гуртожиток».