Вступ на перший курс

Зміст діяльності фахівців із прикладної математики полягає в:

 • розробленні систем штучного інтелекту (artificial intelligence), алгоритмів інтелектуального аналізу даних (data mining), методів машинного навчання (machine learning) і обчислювального інтелекту (computational intelligence)
 • розробленні математичних і програмних засобів опрацювання великих масивів даних (big data)
 • математичному моделюванні складних технічних, економічних, біологічних процесів та явищ
 • розробленні інформаційних технологій
 • розробленні теоретичних основ математичного та програмного забезпечення систем опрацювання даних різної природи

Прийом на спеціальність 113 Прикладна математика проводиться на конкурсній основі.
Додаткову інформацію про правила прийому на перший курс можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рекламний буклет

Кафедра прикладної математики пропонує для абітурієнтів рекламний буклет.

Часті питання

 1. Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання потрібно подати для вступу на кафедру?

Предмет ЗНО

Вагомий коефіцієнт предмету ЗНО

Вагомий коефіцієнт атестату

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО

Мінімальна кількість балів

1. Українська мова та література

0,25

0

0

125

2. Математика

0,50

3. Фізика або іноземна мова*

0,25

* У 2020 році приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2018-2020 роки.

Загальний рейтинг вступника множиться на добуток наступних коефіцієнтів:

 1. галузевий коефіцієнт (ГК), який розповсюджується на заяви з пріоритетом 1 та 2. Галузевий коефіцієнт для спеціальності 113 Прикладна математика дорівнює 1,00;
 2. сільський коефіцієнт (СК), для заяв вступників, проживаючих у сільській місцевості. Сільський коефіцієнт для спеціальності 113 Прикладна математика дорівнює 1,02.

Якщо вказані для певного коефіцієту умови не виконуються, відповідний коефіцієнт для такої заяви дорівнює 1,00.

 1. Які терміни вступної кампанії?
Етапи вступної кампанії

(вступники на основі повної загальної середньої освіти)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування (співбесіду) 16 серпня 2020 року, 18-00
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22 серпня 2020 року, 18-00
Строки проведення вступних випробувань (співбесід) 1 серпня – 12 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 27 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 31 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня* 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12 години 5 вересня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 14 вересня* 2020 року

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 1. Яка вартість навчання за контрактом?

Вартість одного року навчання на бакалавраті на кафедрі прикладної математики:

 • очна (денна) форма навчання - 26100 грн.
 1. Які дисципліни викладають на кафедрі?

На кафедрі викладають такі фахові дисципліни:

на бакалавраті (див. навчальний план):

 • блок математичних дисциплін: «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Математичний аналіз», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірності», «Математична статистика», «Теорія функцій комплексної змінної», «Диференціальні рівняння», «Методи обчислень», «Випадкові процеси», «Функціональний аналіз», «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Аналіз даних», «Рівняння математичної фізики», «Математичне моделювання», «Методи штучного інтелекту», «Системний аналіз», «Теорія керування»
 • блок програмістських дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Програмування», «Програмування мовою Python», «Алгоритми і структури даних», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Вступ до SQL», «Забезпечення якості ПЗ», «Бази даних та інформаційні системи», «Алгоритми і системи комп’ютерної математики»

у магістратурі (освітня програма — «Наука про дані (Data Science) та математичне моделювання»):

 • 1,5-річна магістратура (див. навчальний план): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Інтелектуальний аналіз даних» (Data Mining), «Архітектура та технології систем з великими обсягами даних», «Технологія Blockchain», «Методи підтримки прийняття рішень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів» тощо
 • 2-річна магістратура (див. навчальний план): те саме, що й вище, а також «Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних», «Автоматизоване опрацювання текстів» (Text Mining), «Управління проектами», «Прикладне моделювання», «Розподілені і хмарні обчислення» тощо
 1. Яким мовам програмування навчають на кафедрі?

На кафедрі навчають таким мовам програмування:

 • 1-ий курс: Python, C/C++
 • 2-ий курс: Java, Javascript
 • 3-ій курс: SQL, R
 • 4-ий курс: SQL, m (Matlab)
 1. Ким можна працювати по завершенні кафедри?

Глибокі знання в галузі математики, Data Science та інформаційних технологій відкривають для випускників кафедри безліч можливостей на сучасному ринку праці, де можна обрати саме те, що відповідає їхнім здібностям та вподобанням.

Наші випускники працюють у найвідоміших організаціях і компаніях як в Україні, так і за кордоном:

 • Software Engineer, Web Developer: Microsoft, Samsung R&D, EPAM Systems, GlobalLogic, Infopulse, Luxoft, Ciklum, DataArt, Terrasoft та ін.
 • Data Scientist, Data Analyst, Business Analyst: Європейська комісія, Інтерпол, ПриватБанк, Dragon Capital та ін.
 • Technical Lead, System Architect, System Administrator: Miratech, Ciklum, Luxoft, Nokia Solutions and Networks та ін. 
 • науковець: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ, Інститут математики НАНУ, західні університети та наукові центри

Середні зарплати відповідних фахівців у Києві на грудень 2019 р. (за даними порталу dou.ua):

 • Software Engineer (Java) — $2500
 • Data Scientist — $2000
 • Technical Lead — $4000
 1. Чи є можливість продовження навчання за кордоном?

Так, низка наших студентів після закінчення бакалаврату продовжили навчання в європейських університетах, у тому числі за програмами подвійного диплому.

Детальнішу інформацію про міжнародні академічні зв’язки кафедри див. на сторінці «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є у кафедри наукові зв’язки на міжнародному рівні?

Так, протягом багатьох років викладачі, аспіранти та студенти кафедри підтримують активні міжнародні контакти в науковій сфері.

Детальнішу інформацію див. на сторінках «Наукова діяльність» та «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є можливість закінчити військову кафедру?

Так, на 3–4 курсах студенти кафедри можуть проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами навчання випускники одержують військове звання молодшого лейтенанта.

Детальнішу інформацію див. на сайті кафедри військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. Чи є можливість поселення в гуртожиток?

Так, студенти кафедри можуть поселитися в гуртожитку №14.

Детальнішу інформацію див. на сайті Студентського містечка.

Додаткову інформацію про життя в гуртожитку див. на сторінці «Гуртожиток».