Вступ на перший курс

Зміст діяльності фахівців із прикладної математики полягає в:

 • розробленні систем штучного інтелекту (artificial intelligence), алгоритмів інтелектуального аналізу даних (data mining), методів машинного навчання (machine learning) і обчислювального інтелекту (computational intelligence)
 • розробленні математичних і програмних засобів опрацювання великих масивів даних (big data)
 • математичному моделюванні складних технічних, економічних, біологічних процесів та явищ
 • розробленні інформаційних технологій
 • розробленні теоретичних основ математичного та програмного забезпечення систем опрацювання даних різної природи

Прийом на спеціальність 113 Прикладна математика проводиться на конкурсній основі.
Додаткову інформацію про правила прийому на перший курс можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рекламний буклет

Кафедра прикладної математики пропонує для абітурієнтів рекламний буклет.

Часті питання

 1. Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання потрібно подати для вступу на кафедру?

Предмет ЗНО

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

1. Українська мова

0,3

0

0

125

2. Математика

0,5

3. Фізика або іноземна мова, або хімія, або біологія, або географія, або історія України*

0,2

* У 2021 році приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки.

Загальний рейтинг вступника множиться на добуток наступних коефіцієнтів:

 1. Галузевий коефіцієнт (ГК), який розповсюджується на заяви з пріоритетом 1 та 2. Галузевий коефіцієнт для спеціальності 113 Прикладна математика дорівнює 1,00;
 2. Сільський коефіцієнт (СК), для для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Сільський коефіцієнт для таких осіб для спеціальності 113 Прикладна математика дорівнює 1,02.

Якщо вказані для певного коефіцієту умови не виконуються, відповідний коефіцієнт для такої заяви дорівнює 1,00.

 1. Які терміни вступної кампанії?

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому заяв та документів

Термін

Дні

Години

11 травня — 02 червня 2021 року

Понеділок – четвер

14:00 – 17:00

П’ятниця

10:00 – 13:00

Субота – неділя

Вихідний

03 червня 2021 року

Четвер

10:00 – 18:00

21 червня — 13 липня 2021 року

Понеділок – четвер

14:00 – 17:00

П’ятниця

10:00 – 13:00

Субота – неділя

Вихідний

14 — 23 липня 2021 року

Понеділок – п’ятниця

9:00 – 18:00

Субота

10:00 – 13:00

Неділя

Вихідний

27 липня — 02 серпня 2021 року

Вівторок — Неділя, Понеділок

09:00 – 18:00

03 — 06 серпня 2021 року

Вівторок — П’ятниця

12:00 – 17:00

07 серпня 2021 року

Субота

12:00 – 18:00

09 — 14 серпня 2021 року

Понеділок, середа, четвер

14:00 – 17:00

Вівторок, п’ятниця, субота

10:00 – 13:00

16 — 20 серпня 2021 року

Понеділок — Четвер

14:00 – 17:00

П’ятниця

10:00 – 13:00

Святкові дні

Вихідний

*Увага: у розкладі можливі зміни

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня 2021 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 липня – 13 липня
2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня 23 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-00 28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17-00 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників* за державним замовленням не пізніше 09 серпня 2021 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 серпня 2021 року

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 1. Яка вартість навчання за контрактом?

Вартість одного року навчання на бакалавраті на кафедрі прикладної математики у 2021/22 навчальному році складає:

 • очна (денна) форма навчання - 30 000 грн.
 1. Які дисципліни викладають на кафедрі?

На кафедрі викладають такі фахові дисципліни:

на бакалавраті (див. навчальний план):

 • блок математичних дисциплін: «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Математичний аналіз», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірності», «Математична статистика», «Теорія функцій комплексної змінної», «Диференціальні рівняння», «Методи обчислень», «Випадкові процеси», «Функціональний аналіз», «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Аналіз даних», «Рівняння математичної фізики», «Математичне моделювання», «Основи машинного начання», «Глибинне начання», «Системний аналіз», «Теорія керування»
 • блок програмістських дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Програмування», «Програмування мовою Python», «Алгоритми і структури даних», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Вступ до SQL», «Забезпечення якості ПЗ», «Бази даних та інформаційні системи», «Алгоритми і системи комп’ютерної математики»

у магістратурі (освітня програма — «Наука про дані (Data Science) та математичне моделювання»):

 • 1,5-річна магістратура (див. навчальний план): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Інтелектуальний аналіз даних» (Data Mining), «Архітектура та технології систем з великими обсягами даних», «Технологія Blockchain», «Методи підтримки прийняття рішень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів» тощо
 • 2-річна магістратура (див. навчальний план): те саме, що й вище, а також «Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних», «Автоматизоване опрацювання текстів» (Text Mining), «Управління проектами», «Прикладне моделювання», «Розподілені і хмарні обчислення» тощо
 1. Яким мовам програмування навчають на кафедрі?

На кафедрі навчають таким мовам програмування:

 • 1-ий курс: Python, C/C++
 • 2-ий курс: Java, Javascript, Haskel
 • 3-ій курс: SQL, R
 • 4-ий курс: SQL, m (Matlab)
 1. Ким можна працювати по завершенні кафедри?

Глибокі знання в галузі математики, Data Science та інформаційних технологій відкривають для випускників кафедри безліч можливостей на сучасному ринку праці, де можна обрати саме те, що відповідає їхнім здібностям та вподобанням.

Наші випускники працюють у найвідоміших організаціях і компаніях як в Україні, так і за кордоном:

 • Software Engineer, Web Developer: Microsoft, Samsung R&D, EPAM Systems, GlobalLogic, Infopulse, Luxoft, Ciklum, DataArt, Terrasoft та ін.
 • Data Scientist, Data Analyst, Business Analyst: Європейська комісія, Інтерпол, ПриватБанк, Dragon Capital та ін.
 • Technical Lead, System Architect, System Administrator: Miratech, Ciklum, Luxoft, Nokia Solutions and Networks та ін. 
 • науковець: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ, Інститут математики НАНУ, західні університети та наукові центри

Середні зарплати відповідних фахівців у Києві на грудень 2020 р. (за даними порталу dou.ua):

 • Software Engineer (Java) — $2500
 • Data Scientist — $3000
 • Technical Lead — $4700
 1. Чи є можливість продовження навчання за кордоном?

Так, низка наших студентів після закінчення бакалаврату продовжили навчання в європейських університетах, у тому числі за програмами подвійного диплому.

Детальнішу інформацію про міжнародні академічні зв’язки кафедри див. на сторінці «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є у кафедри наукові зв’язки на міжнародному рівні?

Так, протягом багатьох років викладачі, аспіранти та студенти кафедри підтримують активні міжнародні контакти в науковій сфері.

Детальнішу інформацію див. на сторінках «Наукова діяльність» та «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є можливість закінчити військову кафедру?

Так, на 3–4 курсах студенти кафедри можуть проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами навчання випускники одержують військове звання молодшого лейтенанта.

Детальнішу інформацію див. на сайті кафедри військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. Чи є можливість поселення в гуртожиток?

Так, студенти кафедри можуть поселитися в гуртожитку №14.

Детальнішу інформацію див. на сайті Студентського містечка.

Додаткову інформацію про життя в гуртожитку див. на сторінці «Гуртожиток».

Вкладення: