Вступ і часті питання

Вступ на перший курс

Зміст діяльності фахівців із прикладної математики полягає в:

Вступ у магістратуру

Прийом у магістратуру на спеціальність «Прикладна математика» за спеціалізацією «Наука про дані та математичне моделювання» у 2017 році проводиться на конкурсних засадах на основі Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на факультет прикладної математики у 2017 році, затвердженого Вченою радою факультету прикладної математики.

Додаткову інформацію про прийом у магістратуру можна знайти на сайті Приймальної комісії НТУУ «КПІ».

Дні відкритих дверей

На кафедрі прикладної математики у 2017 р. заплановано проведення регулярних Днів відкритих дверей для ознайомлення абітурієнтів та їхніх батьків із особливостями навчання на кафедрі.
Відповідні заходи проводяться спільно з загальноуніверситетськими та факультетськими Днями відкритих дверей:

Захід

Дата і час

Місце проведення

Загальноуніверситетський
День відкритих дверей

Працевлаштування

Глибокі знання в галузі математики, data science та інформаційних технологій відкривають для наших випускників безліч можливостей на сучасному ринку праці, де можна обрати саме те, що відповідає їхнім здібностям та вподобанням.

Наші випускники працюють у найвідоміших організаціях і компаніях як в Україні, так і за кордоном: