Вступ на перший курс

Зміст діяльності фахівців із прикладної математики полягає в:

 • розробленні інформаційних технологій
 • математичному моделюванні складних технічних, економічних, біологічних процесів та явищ
 • розробленні теоретичних основ математичного та програмного забезпечення систем опрацювання даних різної природи
 • розробленні систем штучного інтелекту (artificial intelligence), алгоритмів інтелектуального аналізу даних (data mining), методів машинного навчання (machine learning) і обчислювального інтелекту (computational intelligence)
 • розробленні математичних і програмних засобів опрацювання великих масивів даних (big data)

Прийом на спеціальність 113 Прикладна математика проводиться на конкурсній основі.
Додаткову інформацію про правила прийому на перший курс можна знайти на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рекламний буклет

Кафедра прикладної математики пропонує для абітурієнтів рекламний буклет.

Часті питання

 1. Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання потрібно подати для вступу на кафедру?

Предмет ЗНО

Вагомий коефіцієнт предмету ЗНО

Вагомий коефіцієнт атестату

ФДП

МАН **

Мінімальна кількість балів

1. Українська мова та література

0,2

0,05

0

10

100

2. Математика

0,5

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

3. Фізика або іноземна мова*

0,25

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

* У 2019 році приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 або 2019 років (Наказ МОН України №1096 від 11.10.18, гл. VII, п.1).

** Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року нараховується 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази (Наказ МОН України №1096 від 11.10.18, гл. VII, п.8.1).

Загальний рейтинг вступника множиться на добуток наступних коефіцієнтів (Наказ МОН України №1096 від 11.10.18, гл. VII, п.8.1, та Додаток 2 до цього Наказу):

 1. галузевий коефіцієнт (ГК), який розповсюджується на заяви з пріоритетом 1 та 2. Галузевий коефіцієнт для спеціальності 113 Прикладна математика дорівнює 1,00;
 2. сільський коефіцієнт (СК), для заяв вступників, проживаючих у сільській місцевості. Сільський коефіцієнт для спеціальності 113 Прикладна математика дорівнює 1,02.

Якщо вказані для певного коефіцієту умови не виконуються, відповідний коефіцієнт для такої заяви дорівнює 1,00.

 1. Які дисципліни викладають на кафедрі?

На кафедрі викладають такі фахові дисципліни:

на бакалавраті (див. фрагмент навчального плану):

 • блок математичних дисциплін: «Алгебра і геометрія», «Дискретна математика», «Математичний аналіз», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Теорія ймовірності», «Математична статистика», «Теорія функцій комплексної змінної», «Диференціальні рівняння», «Методи обчислень», «Випадкові процеси», «Функціональний аналіз», «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Аналіз даних», «Рівняння математичної фізики», «Математичне моделювання», «Методи штучного інтелекту», «Системний аналіз», «Теорія керування»
 • блок програмістських дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Програмування», «Програмування мовою Python», «Алгоритми і структури даних», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Вступ до SQL», «Забезпечення якості ПЗ», «Комп’ютерні мережі», «Бази даних та інформаційні системи», «Операційні системи», «Алгоритми і системи комп’ютерної математики»

у магістратурі (освітня програма — «Наука про дані (data science) та математичне моделювання»):

 • 1,5-річна магістратура (див. фрагмент навчального плану): «Машинне навчання», «Нечітка математика», «Інтелектуальний аналіз даних» (Data Mining), «Архітектура та технології систем з великими обсягами даних», «Технологія Blockchain», «Методи підтримки прийняття рішень», «Методи теорії надійності та ризику», «Моделювання складних систем», «Чисельні методи математичної фізики», «Математичне моделювання біомедичних систем і процесів», «Основи наукових досліджень»
 • 2-річна магістратура (див. фрагмент навчального плану): те саме, що й вище, а також «Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних», «Автоматизоване опрацювання текстів» (Text Mining), «Управління проектами», «Прикладне моделювання», «Системна інженерія», «Науковий семінар»
 1. Яким мовам програмування навчають на кафедрі?

На кафедрі навчають таким мовам програмування:

 • 1-ий курс: Python, C/C++
 • 2-ий курс: Java, SQL, PHP, HTML, Javascript
 • 3-ій курс: SQL
 • 4-ий курс: Prolog, LISP
 1. Ким можна працювати по завершенні кафедри? Що буде написано в дипломі?

Глибокі знання в галузі математики, data science та інформаційних технологій відкривають для випускників кафедри безліч можливостей на сучасному ринку праці, де можна обрати саме те, що відповідає їхнім здібностям та вподобанням.

Наші випускники працюють у найвідоміших організаціях і компаніях як в Україні, так і за кордоном:

 • Software Engineer, Web Developer: Microsoft, Samsung R&D, EPAM Systems, GlobalLogic, Infopulse, Luxoft, Ciklum, DataArt, Terrasoft, ...
 • Data Scientist, Data Analyst, Business Analyst: Європейська комісія, Інтерпол, UniCredit Bank, ПриватБанк, Dragon Capital, ...
 • Technical Lead, System Architect, System Administrator: Miratech, Ciklum, Luxoft, Nokia Solutions and Networks, ...
 • науковець: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ, Інститут математики НАНУ, західні університети та наукові центри

Зарплати відповідних фахівців у Києві станом на червень 2017 р. (за даними порталу dou.ua):

 • Software Engineer (Java) — $2000
 • Business Analyst — $1250
 • Technical Lead — $4000

Орієнтовні дипломи бакалавра й магістра наведено на фото.

 1. Чи є можливість продовження навчання за кордоном?

Так, низка наших студентів після закінчення бакалаврату продовжили навчання в європейських університетах, у тому числі за програмами подвійного диплому.

Детальнішу інформацію про міжнародні академічні зв’язки кафедри див. на сторінці «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є у кафедри наукові зв’язки на міжнародному рівні?

Так, протягом багатьох років викладачі, аспіранти та студенти кафедри підтримують активні міжнародні контакти в науковій сфері.

Детальнішу інформацію див. на сторінках «Наукова діяльність» та «Міжнародна діяльність».

 1. Чи є можливість закінчити військову кафедру?

Так, на 3–4 курсах студенти кафедри можуть проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами навчання випускники одержують військове звання молодшого лейтенанта.

Детальнішу інформацію див. на сайті кафедри військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. Чи є можливість поселення в гуртожиток?

Так, студенти кафедри можуть поселитися в гуртожитку №14.

Детальнішу інформацію див. на сайті Студентського містечка.

Додаткову інформацію про життя в гуртожитку див. на сторінці «Гуртожиток».