Розробка системи пошуку, автореферування та аналізу унікальності текстових документів та цифрових зображень на основі методів машинного навчання

ПІБ студента: 
Северінчік Олександра Романівна
Українська
Місце проходження практики: 
ТОВ «ДАТАРУТ»
ПІБ керівника від кафедри: 
Копичко Сергій Миколайович
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kopychko
ПІБ керівника від підприємства: 
Дідур Іван Валерійович
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2018