Кафедра ПМА на засіданні Освітнього Комітету ECMI

Кафедра прикладної математики НТУУ «КПІ» на засіданні Освітнього Комітету ECMI

6–7 лютого 2015 р. Мілан, Італія

Європейський консорціум математики в промисловості (The European Consortium for Mathematics in Industry, ECMI) — об’єднання академічних установ та індустріальних компаній, яке координує спільні дії учасників щодо просування та підтримки використання математичних моделей у промисловості, соціальній та економічній сферах, а також навчання спеціалістів із промислової (прикладної) математики з метою задоволення зростаючих потреб у фахівцях даної галузі на європейському просторі. Основними видами діяльності консорціуму є проведення наукових конференцій, семінарів, «тижнів моделювання» та організація обміну студентами.

Студенти, які пройшли навчання за узгодженою програмою, брали участь у тижнях моделювання, протягом здобуття освіти в магістратурі як мінімум один семестр навчалися за кордоном в іншому університеті — учаснику ECMI, а також захистили англійською мовою магістерську дисертацію на промислову тематику, отримують Сертифікат ECMI.

До консорціуму ECMI входять 96 академічних, 4 промислові, 29 індивідуальних і 12 почесних учасників із 32 країн світу. Керуючим органом ECMI є Рада, яка складається з представників 18 європейських країн, включаючи Україну. Рада обирає Правління, що працює на постійній основі. Деталі про ECMI, його статути та учасників можна знайти тут:

http://www.ecmi-indmath.org/?page_id=26

http://www.ecmi-indmath.org

Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ» входить до консорціуму з 2010 року.

ECMI сформував та ініціював дворічну програму підготовки аспірантів, метою якої є застосування математичних знань для розв’язання задач, які виникають в промисловості.

Головним інструментом для досягнення цілей консорціуму є співпраця в галузі розроблення та узгодження навчальних планів математичних дисциплін. Координацію провадить Освітній Комітет, підпорядкований Раді ECMI, який складається з представників кожного університету, що входить до консорціуму.

Серед учасників ECMI 17 мають статус навчальних центрів —  університетів, які адаптували свою освітню програму відповідно до реальних застосувань математичних методів розв’язання індустріальних задач та виконали певні критерії.

Кафедра прикладної математики НТУУ «КПІ» в рамках інтеграції до Європейського навчального простору ставить перед собою задачу отримання акредитації навчального центра ECMI.

6–7 лютого 2015 р. в Мілані відбулося засідання Освітнього Комітету ECMI, на якому були присутні 23 учасники з 20 університетів. Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ» представляв доцент кафедри ПМА Сирота С. В. Порядок денний включав, окрім питань робочої звітності, інформацію від навчальних центрів про основну діяльність, освітні ініціативи та спільні проекти.

До порядку денного було включено обговорення змін в українському законодавстві стосовно вищої школи. Доцент С. В. Сирота  доповів, що прийняття Закону України «Про вищу освіту» відкриває шляхи до інтеграції українських вишів у систему європейської освіти. За рішенням університетів навчання можна проводити англійською мовою, що усуває формальні проблеми обміну студентами. Також було повідомлено про наміри кафедри прикладної математики НТУУ «КПІ» звернутися в майбутньому з проханням надати їй акредитацію навчального центру ECMI. Багато українських студентів мають бажання навчатися в ЄС, але не багато студентів ЄС захотіло б навчатися в Україні через нав’язану Україні війну на сході. Але, сподіваючись на врегулювання ситуації, кафедра прикладної математики буде крок за кроком виконувати потрібні умови з підготовки й адаптації своїх навчальних програм до вимог консорціуму ECMI.

Також було презентовано нові програми підготовки бакалаврів і магістрів із техноматематики. Одна з них належить чинному навчальному центру — нова магістерська програма математики Факультету наук Лундського університету (Швеція). Іншу — програму підготовки магістрів «Математичне моделювання складних систем» — розробив університет Кобленца-Ландау (German Universität Koblenz-Landau), який подає заявку на акредитацію.

Обговорювалися питання проведення «Тижня моделювання 2015», який відбудеться 19–26 липня 2015 р. в Лісабоні. Погоджено реєстраційний внесок в розмірі 250 євро, який включає проживання й загальну вечерю по закінченню тижня. Мав місце обмін думками про знаходження джерел фінансування «Тижнів моделювання» серед промислових підприємств та міжнародних освітніх програм. Наступний «Тиждень моделювання 2016» запропоновано провести в Софії.

Наступне засідання Освітнього Комітету ECMI відбудеться в Лісабоні 24–26 липня 2015 р. під час проведення тижня моделювання.