Дослідження лінійних нестаціонарних процесів методами регресійного аналізу

Українська
ПІБ студента: 
Руденко Юлія Вікторівна
Місце проходження практики: 
ТОВ «Дата Хаб»
ПІБ керівника від кафедри: 
Копичко Сергій Миколайович
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kopychko
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2018