Graduates

Currently selected year: 2015 | Select other year

# Student Name Advisor Name Title Abstract References
1 Віжевський Петро Володимирович Математична модель процесу флокуляції під час очищення води
2 Гузієнко Ірина Віталіївна Удосконалена модель розпізнавання артефактів слабко структурованої української природної мови
3 Довгаль Костянтин Ігорович Модель оцінки якості програмного забезпечення
4 Душин Олександр Сергійович Модель адаптивної системи регулювання дорожнього руху
5 Касьянов Олександр Олександрович Розпізнавання та пошук фрагментів музичних записів за допомогою вейвлет-перетворень та нейронних мереж
6 Коршунова Ірина Анатоліївна Аналіз електроенцефалограм з використанням конволютивних нейронних мереж
7 Кривоніс Богдан Юрійович Автоматизована система генерації відкритих запитань до природно-мовних текстів
8 Кулик Ольга Олександрівна Модель кластеризованої лінгвістичної бази знань для розпізнавання природномовного тексту
9 Маркова Наталія Миколаївна Спосіб оптимізації маршрутів доставки товарно-матеріальних цінностей Рівненської атомної електростанції
10 Оріщенко Анастасія Олександрівна Модель кластерізації організаційних систем
11 Погода Михайло Володимирович Пошук шаблонiв у цифровому сигналi за допомогою полiномiв Кунченка
12 Превір Микола Всеволодович Ущільнення та відновлення цифрових зображень за допомогою штучних нейронних мереж
13 Савін Євген Вадимович Оцінка страхових затрат на основі копула-моделей
14 Савчук Олена Борисівна Прогнозування очікуваної тривалості життя залежно від найбільш впливових факторів