Чертов Олег Романович

Науковий ступінь доктор технічних наук
Учене звання доцент
Посада завідувач кафедри
Інтерв’ю
Сторінка проекту «Intellect»

Магістри

Сховати/показати
2017
Сулема Ольга Константиновна: Метод формирования иерархических моделей предметных областей на основе исследования центральности узлов языковых сетей
Сулема Ольга Костянтинівна: Метод формування ієрархічних моделей предметних галузей на основі дослідження центральності вузлів мовних мереж
Негода Катерина Володимирівна: Система ідентифікації психологічного стану дитини за її малюнками
Гожий Виктор Викторович: Система автоматического определения психологических черт личности на основе ее профиля в социальной сети
Гожий Віктор Вікторович: Система автоматичного визначення психологічних рис особистості на основі її профілю у соціальній мережі
Негода Екатерина Владимировна: Система идентификации психологического состояния ребенка по его рисункам
2016
Цверчкова Анна Александровна: Вычислительные схемы на основе метода Галеркина для моделирования мелкомасштабных колебаний в цилиндрических плазменных шнурах
Цвірчкова Анна Олександрівна: Обчислювальні схеми на основі методу Гальоркіна для моделювання дрібномасштабних коливань у циліндричних плазмових шнурах
Юрченко Дмитрий Владимирович: Прогнозирование ночной гипогликемии у больных диабетом 1-го типа. Метод с применением деревьев принятия решений
Сахаров Сергей Юрьевич: Прогнозирование ночной гипогликемии у больных диабетом 1-го типа. Метод с применением нейронных сетей
Юрченко Дмитро Володимирович: Прогнозування нічної гіпоглікемії у хворих на діабет 1-го типу. Метод із застосуванням дерев прийняття рішень
Сахаров Сергій Юрійович: Прогнозування нічної гіпоглікемії у хворих на діабет 1-го типу. Метод із застосуванням нейронних мереж
2015
Коршунова Ірина Анатоліївна: Аналіз електроенцефалограм з використанням конволютивних нейронних мереж
Віжевський Петро Володимирович: Математична модель процесу флокуляції під час очищення води
Довгаль Костянтин Ігорович: Модель оцінки якості програмного забезпечення
Погода Михайло Володимирович: Пошук шаблонiв у цифровому сигналi за допомогою полiномiв Кунченка

Бакалаври

Сховати/показати
2017
Люк Роман Степанович: Математическое и программное обеспечение системы анализа миграций населения
Забайкина Ирина Александровна: Математическое и программное обеспечение системы анализа электронных государственных тендеров веб-портала «Прозорро»
Забайкіна Ірина Олександрівна: Математичне та програмне забезпечення системи аналізу електронних державних тендерів веб-порталу «Прозорро»
Люк Роман Степанович: Математичне та програмне забезпечення системи аналізу міграцій населення
2016
Рудник Тарас Петрович: Математическое и программное обеспечение системы сбора и ранжирования данных из сети Интернет
Рудник Тарас Петрович: Математичне та програмне забезпечення системи збору та ранжування даних з мережі Інтернет
Салий Екатерина Игоревна: Программные средства предоставление рекомендаций для баннерной рекламы
Салій Катерина Ігорівна: Програмні засоби надання рекомендацій для банерної реклами
2015
Цуканов Юрій Владиславович: Підсистема калібрування фінансових моделей із застосуванням автоматичного диференціювання