Розпізнавання та пошук фрагментів музичних записів за допомогою вейвлет-перетворень та нейронних мереж

Undefined
Student: 
Касьянов Олександр Олександрович
ПІБ викладача: 
Олефір Олександр Степанович
PDF-файл роботи: 
Рік: 
2015

Вид роботи: