Кабаль Сергій Михайлович

Кваліфікація Бакалавр прикладної математики Код спеціальності 6.040301
Форма навчання Денна

Коротка інформація

Короткі відомості відсутні.