Випускна атестація

Вимоги до відгуків керівників випускних атестаційних робіт

Згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ», (науковий) керівник випускної атестаційної роботи повинен підготувати відгук із характеристикою діяльності студента під час виконання роботи.

Структура відгуку

Відгук складають у довільній формі із зазначенням:

Вимоги до рецензій на випускні атестаційні роботи

Згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ», до кожної випускної атестаційної роботи додається рецензія.

Структура рецензії

Рецензію складають у довільній формі із зазначенням:

Вимоги до структури та змісту дипломної роботи бакалавра

Вимоги до структури та змісту дипломної роботи на здобуття ступеня бакалавра викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ»На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації на здобуття ступеня магістра викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ». На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.

Критерії оцінювання магістерських дисертацій можна знайти в Системі оцінювання захисту магістерських дисертацій.

Дорожня карта підготовки магістрів

На кафедрі прикладної математики підготовку магістрів здійснюють згідно з Положенням про порядок підготовки магістрів (Дорожньою картою підготовки магістрів).

Основні захисти (літо 2018 р., бакалаври)

У літню сесію 2017-2018 навчального року основні захисти бакалаврських дипломних робіт проходитимуть згідно з графіком.

Попередні захисти (літо 2018 р.)

На кафедрі прикладної математики згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ» студенти проходять попередній захист атестаційних робіт.

У літню сесію 2018 року попередні захисти проходитимуть згідно з графіком.

Системи оцінювання випускних атестаційних робіт

На кафедрі прикладної математики, згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ» та Положенням про екзаменаційну комісію, оцінювання захистів випускних атестаційних робіт члени Екзаменаційних комісій проводять за 100-бальною шкалою із дальшим переведенням балів до національної оцінки та оцінки ECTS.

Склад екзаменаційних комісій

На кафедрі прикладної математики відповідно до Положення про екзаменаційну комісію та згідно з Наказом №1-433 від 15 грудня 2017 року працюють дві Екзаменаційні комісії (ЕК):

  • із захисту дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра — ЕК №14.1 у складі:

Голова комісії

Чертов Олег Романович