Магістри

Currently selected year: 2016 | Select other year

# Student Name Advisor Name Title Abstract References
1 Бобрик Ірина Максиміліанівна Система підтримки прийняття рішень для управління запасами у роздрібній торгівлі
2 Борисенко Павло Борисович Математична модель захворюваності та профілактики ВІЛ-інфекції серед наркозалежних осіб в Україні
3 Вергун Костянтин Валерійович Метод відновлення просторової картини еволюції хвильових процесів у верхніх шарах атмосфери Землі за результатами супутникових вимірів
4 Дутчак Ігор Олегович Автоматизована система визначення оптимальних стратегій профілактики раку шийки матки в Україні
5 Каковська Тетяна Ігорівна Метод моделювання персонального раціону харчування людини на основі модифікованого генетичного алгоритму
6 Капустін Володимир Віталійович Система мультипоточного тестування веб-застосунків на основі алгоритмів паралельних обчислень
7 Мастерний Ігор Олегович Метод аналізу емоційного забарвлення повідомлень соціальних мереж
8 Мовчан Вячеслав Леонідович Уніфікована модель системи управління автотранспортним підрозділом військової частини ППО ЗСУ
9 Мосійчук Марія Дмитрівна Модель біологічних процесів клітини з використанням поліноміального хаосу
10 Повісенко Сергій Володимирович Система підтримки прийняття рішень для вибору оптимального корпоративного тарифу зв'язку
11 Прудський Юрій Юрійович Уніфікована модель системи оптимізації складу лікувальних харчових сумішей
12 Сахаров Сергій Юрійович Прогнозування нічної гіпоглікемії у хворих на діабет 1-го типу. Метод із застосуванням нейронних мереж
13 Темніков Андрій Володимирович Автоматизована система контролю дій авіадиспетчерів
14 Федченко Олександра Андріївна Математична модель для вибору оптимальних стратегій профілактики негоспітальних пневмоній серед населення України
15 Цвірчкова Анна Олександрівна Обчислювальні схеми на основі методу Гальоркіна для моделювання дрібномасштабних коливань у циліндричних плазмових шнурах
16 Штельмах Сергій Олександрович Програмне та математичне забезпечення засобів покращення якості зашумленого мовленнєвого сигналу
17 Юрченко Дмитро Володимирович Прогнозування нічної гіпоглікемії у хворих на діабет 1-го типу. Метод із застосуванням дерев прийняття рішень