Вступ

Вітаємо Вас у розділі «Абітурієнтам»!

Якщо Ви завітали сюди, це означає, що Вам цікаво дізнатися про вступ до нашої кафедри. Ми потурбувалися про це. До Вашої уваги представлено інформацію, корисну для вступу на кафедру прикладної математики.

Вступ до аспірантури

Кафедра прикладної математики запрошує на навчання за третім рівнем освіти (доктор філософії) за спеціальністю 113 “Прикладна математика” за освітньою програмою “Прикладна математика”.

Освітню програму акредитовано, строк дії сертифікату про акредитацію: до 01.07.2029.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Детальні вимоги щодо правил прийому до аспірантури, переліку необхідних документів, дати іспитів, вартості тощо наведені на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Програми фахових іспитів:

1. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано”/“незараховано”. 

Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика

2. Вступний іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика

 

Контакти гарячої лінії відбіркової комісії ФПМ:

E-mail: vkfpm.kpi@lll.kpi.ua
Тел.: +38 (068) 153-29-36

Контакти Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:

E-mail: pk.kpi@lll.kpi.ua
Тел.: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46