Бакалаври

Currently selected year: 2016 | Select other year

# Student Name Advisor Name Title Abstract References
1 Бовтрюк Сергій Андрійович Інтерактивний веб-портал приймальної комісії вищого навчального закладу
2 Бучинський Олександр Юрійович Застосування LLL-методу для криптоаналізу асиметричної системи шифрування Меркла-Хеллмана
3 Власов Володимир Олександрович Евристичний алгоритм генерації розкладу вищого навчального закладу
4 Возний Ярослав Васильович Математичне та програмне забезпечення для системи розпізнавання фонем української мови
5 Гирявець Ярослав Миколайович Математичне та програмне забезпечення оцінки кредитоспроможності клієнтів банку на основі кредитної історії
6 Гончаревський Дмитро Олегович Математичне та програмне забезпечення пошуку інформації у багатовимірних масивах даних методами кластеризації
7 Калинюк Богдан Сергійович Програмний модуль для розпізнавання звукових сигналів із точним виділенням нот
8 Коба Антоніна Вадимівна Математичне та програмне забезпечення прогнозування зайнятості на ринку праці в Україні
9 Коцовський Роман Ігорович Метод побудови специфічних словників для розпізнавання мовленнєвих сигналів за тематикою
10 Кравець Анастасія Олександрівна Пакет прикладних програм для прогнозування фінансово-економічних процесів
11 Кривошеєнко Марина Сергіївна Математичне та програмне забезпечення для моніторингу й оптимізації профілактики респіраторних вірусних інфекцій. Прогнозування з використанням побудованих предикторів
12 Крівенцев Максим Олексійович Математичне та програмне забезпечення перетворення числових даних для використання в логіко-лінгвістичних моделях
13 Кучерява Надія Юріївна Математичне та програмне забезпечення для довгострокового прогнозування демографічної ситуації в Україні
14 Лимар Борис Олегович Математична модель руху транспорту на перехрестях у задачах оптимізації процесу регулювання
15 Лифар Владислав Ілліч Математичне та програмне забезпечення для сегментації МРТ-знімків головного мозку
16 Матвійчук Світлана Валеріївна Математичне та програмне забезпечення для розв’язання нелінійних багатовимірних задач умовної та безумовної оптимізації
17 Мацюк Ілля Володимирович Математичне та програмне забезпечення моделювання двовимірних процесів тепломасоперенесення
18 Москаль Олексій Миколайович Математичне та програмне забезпечення для набуття та структурування знань із текстів природної мови
19 Навроцький Василь Петрович Спосіб попереднього навчання згорткових нейронних мереж для класифікації візуальних об’єктів на базі бібліотеки TensorFlow
20 Нагорна Віка Андріївна Автоматизована підсистема класифікації публікацій із використанням універсального десяткового коду
21 Присекін Дмитро Вадимович Математичне та програмне забезпечення прогнозування просторового розподілу популяції для малих територій
22 Романюк Артем Олегович Математичне та програмне забезпечення навчання автошифраторів для класифікації візуальних образів на базі TensorFlow
23 Рудник Тарас Петрович Математичне та програмне забезпечення системи збору та ранжування даних з мережі Інтернет
24 Салій Катерина Ігорівна Програмні засоби надання рекомендацій для банерної реклами
25 Сахно Ганна Олександрівна Математичне та програмне забезпечення вибору оптимальних стратегій терапії інфекційних захворювань людини. Оптимізація лікування негоспітальних пневмоній з урахуванням супутніх патологій
26 Сергієнко Юлія Олександрівна Математичне та програмне забезпечення для підтримки багатомовного введення даних та веб-орієнтованого сервісу коригування помилок
27 Скрипченко Марія Василівна Математичне та програмне забезпечення вибору оптимальних стратегій терапії інфекційних захворювань людини. Оптимізація лікування ротавірусної інфекції з урахуванням попередньої діагностики
28 Станкевич Марія Павлівна Математичне та програмне забезпечення для сегментації зображень за допомогою фрактального аналізу
29 Терещенко Поліна Андріївна Математичне та програмне забезпечення прогнозування прожиткового мінімуму
30 Ткачук Богдан Ігорович Математичне та програмне забезпечення для автоматизації прийняття інвестиційних рішень
31 Цибульняк Катерина Олегівна Математичне та програмне забезпечення прогнозування динаміки границь населеного пункту
32 Черненко Владислав Миколайович Автоматизована система управління стратегіями вантажоперевезень
33 Чорток Ольга Петрівна Математичне та програмне забезпечення короткострокового та середньострокового прогнозування індексу людського розвитку
34 Шаріпов Богдан Нурланович Математичне та програмне забезпечення для балансування навантаження на сервер
35 Юрчук Анастасія Олександрівна Математичне та програмне забезпечення для моніторингу й оптимізації профілактики респіраторних вірусних інфекцій. Прогнозування з використанням прихованих марківських ланцюгів