Бакалаври

Currently selected year: 2015 | Select other year

# Student Name Advisor Name Title Abstract References
1 Алєшко Павло Сергійович Математичне та програмне забезпечення системи пошуку оптимального транспортного маршруту при пересуванні містом
2 Байков Ігор Сергійович Програмний модуль для візуалізації складних дзеркальних поверхонь у просторі
3 Барбинягра Артем Михайлович Математичне та програмне забезпечення автоматичної системи з підбору розмірів одягу за фотографією
4 Безсмертна Аліна Володимирівна Математичне моделювання ефективного забезпечення вакцинами проти грипу населення України
5 Борисенко Владислав Денисович Автоматизована система складання раціону харчування людини
6 Булах Олексій Романович Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи визначення ступеня кредитоспроможності особи
7 Вовченко Олексій Олегович Інформаційно-довідкова система підбору конфігурації комп’ютера
8 Гожий Віктор Вікторович Математичне моделювання та прогнозування ефективності вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції дитячого населення України
9 Гончар Олександр Іванович Математичне та програмне забезпечення системи розпізнавання та класифікації об’єктів на зображеннях
10 Данилевський Володимир Ігорович Математичне моделювання та оптимізація стратегій прийняття рішень в терапії пневмонії
11 Дедюк Світлана Олександрівна Підсистема моделювання економічного розвитку України в короткостроковому періоді на основі ендогенної моделі Харрода-Домара
12 Зубик Олена Олександрівна Інформаційна система пошуку вакансій агентства з працевлаштування
13 Козак Марія Сергіївна Підсистема прогнозування продажу квитків
14 Коровай Ольга Володимирівна Математичне та програмне забезпечення збору та обробки кардинальних експертних оцінок
15 Кузьменко Анастасія Юріївна Математичне моделювання оптимальних стратегій діагностики цервікальних патологій у жінок України
16 Кукса Микола Юрійович ППП для побудови оптимального маршруту транспортного засобу
17 Кулик Роман Юрiйович Автоматизована система обробки та облiку iнформацiї для нацiонального бюро INTERPOL
18 Лiщук Iрина Василiвна Програмнi засоби для пiдбору макiяжу за рисами обличчя людини
19 Мазур Антон Сергійович Програмна система моніторингу акцій на фінансовому ринку
20 Мельник Вадим Михайлович Програмний модуль для прогнозування державних економічних показників
21 Негода Катерина Володимирівна Моделювання розвитку економіки України на основі концепції ендогенного зростання в короткостроковому періоді
22 Смірнов Ігор Анатолійович Криптографічна системи шифрування файлів
23 Сулема Ольга Костянтинівна Математичне та програмне забезпечення дослідження графів квазіієрархічних мереж
24 Фіошкіна Тетяна Миколаївна Програмна підсистема для вирішення транспортних логістичних задач
25 Хижняк Владислав Юрійович Програмний засіб для перемикання активного вікна за фокусуванням погляду для ОС Windows
26 Цуканов Юрій Владиславович Підсистема калібрування фінансових моделей із застосуванням автоматичного диференціювання
27 Четверик Валерія Ярославівна ППП для шифрування інформації з використанням схеми Ель-Гамаля
28 Щербак Анастасiя Володимирiвна ППП для прогнозування курсу валют в Українi