Наукова діяльність

Наукова діяльність

Загальна інформація

На кафедрі прикладної математики ведеться активна наукова діяльність викладачів, аспірантів та студентів, що проводиться під керівництвом:

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 1. Data science (наука про дані, даталогія):
 • data mining (інтелектуальний аналіз даних)
 • privacy-preserving data publishing (оприлюднення даних зі збереженням приватності)
 • soft computing (нежорсткі методи обчислень)
 • рекомендаційні системи
 • недіадні вейвлет-перетворення
 • методи виявлення шахрайства в системах контекстної реклами
 1. Математичне і комп’ютерне моделювання:
 • міцність та надійність трубопровідних систем
 • обчислювальні методи для розв’язання рівнянь у частинних похідних
 • обчислювальна динаміка рідин
 • методи скінченних елементів
 • регресійні моделі і теорія ідентифікації
 1. Системна інженерія:
 • розвиток теорії інформатизації корпоративних структур як системи науково-технічних та економічних процесів і моделей
 • розроблення теоретичних засад створення складних територіально-розподілених багаторівневих інформаційних систем

Обсяг фінансування науково-дослідних робіт на кафедрі прикладної математики за останні 5 років склав близько 1,4 млн. грн.

Захищені дисертації

В останні роки на кафедрі захистили такі дисертації:

На поточний момент на кафедрі здобувають освітньо-науковий рівень вищої освіти такі аспіранти:

Міжнародна конференція з науки про дані та інтелектуального аналізу інформації

Кафедра прикладної математики з 2001 року щорічно проводила Міжнародну наукову конференцію ім. Т. А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації». Серед засновників конференції ― Російська асоціація штучного інтелекту, видавництво «Просвіта», серед країн-учасниць ― Україна, Росія, Білорусь, США, Польща, Німеччина, Азербайджан, Індія.

Починаючи з 2018 року, конференцію змінює свою назву на Міжнародну конференцію з науки про дані та інтелектуального аналізу інформації (International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information), що відображає розширення її тематики та кола учасників. Одним зі співорганізаторів конференції стала Київська школа економіки.

Наукова конференція магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» 

Із 2009 р. на факультеті прикладної математики проводиться щорічна Наукова конференція магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг».

На конференції, зокрема, працює окрема секція ― «Прикладна математика». За результатами роботи конференції видається збірник тез доповідей.

 

 

Колективні монографії, співавторами яких є викладачі кафедри прикладної математики

Починаючи з 2010 р., викладачі, аспіранти та студенти кафедри прикладної математики брали участь у написанні окремих розділів низки колективних монографій:

 1. Chertov O. Two-Phase Memetic Modifying Transformation for Solving the Task of Providing Group Anonymity / O. Chertov, D. Tavrov // Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications [eds. L. A. Zadeh, A. M. Abbasov, R. R. Yager, S. N. Shahbazova, M. Z. Reformat]. — Springer International Publishing Switzerland, 2016. — P. 239–253. — (Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 342).
 2. Chertov O. Microfiles as a Potential Source of Confidential Information Leakage / O. Chertov, D. Tavrov // Intelligent Methods for Cyber Warfare [eds. R. R. Yager, M. Z. Reformat, N. Alajlan]. — Springer International Publishing Switzerland, 2015. — P. 87–114. — (Studies in Computational Intelligence, vol. 563).
 3. Chertov O. Microfiles as a Potential Source of Confidential Information Leakage / O. Chertov, D. Tavrov // Intelligent Methods for Cyber Warfare [eds. R. R. Yager, M. Z. Reformat, N. Alajlan]. — Springer International Publishing Switzerland, 2015. — P. 87–114. — (Studies in Computational Intelligence, vol. 563).
 4. Chertov O. Fuzzy Clustering with Prototype Extraction for Census Data Analysis / О. Chertov, M. Aleksandrova // Soft Computing: State of the Art Theory and Novel Applications [eds. R. R. Yager, A. M. Abbasov, M. Z. Reformat, S. N. Shahbazova]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. — P. 289–313. — (Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 291).
 5. Chertov О. Providing Group Anonymity in Social Networks / О. Chertov, D. Tavrov // Computational Social Networks. Security and Privacy [ed. Ajith Abraham]. — London : Springer-Verlag, 2012. — P. 249–268.
 6. Group Methods of Data Processing : monograph / O. Chertov, D. Tavrov, D. Pavlov [et al.] ; ed. O. Chertov. — Raleigh : Lulu.com, 2010. — 155 p.
 7. Информационные технологии: приоритетные направления развития : монография / [Л. Н. Абуталипова, А. Г. Гусейнов, А. С. Дулесов и др.] ; под общ. ред. О. Р. Чертова. — Новосибирск : СИБПРИНТ, 2010. — Кн. 4. — 194 с.