Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

European Consortium for Mathematics in Industry

У 2010 році кафедра прикладної математики стала членом Європейського консорціуму з математики в індустрії (ECMI) i з тих пір бере активну участь у його роботі, займається впровадженням загальноєвропейських підходів та принципів до навчання студентів в області прикладної математики. Починаючи з 2012/2013 навчального року, навчання магістрантів переведено на новий навчальний план, який повністю задовольняє всі вимоги ECMI. Зокрема, уведено таку інноваційну форму навчання, як семестровий семінар із прикладного моделювання.

Провідні представники консорціуму періодично приїздять до КПІ ім. Ігоря Сікорського з лекціями та семінарами, зокрема: професор Магнус Фонтес, Лундський університет, (Швеція) (25 травня 2010 р.), професор Матті Хейліо, Технологічний університет Лаппенранта (Фінляндія) (17 травня 2012 р.). професор Томас Гьотц, університет Кобленца-Ландау (Німеччина) (вересень 2018 р.).

Студенти кафедри регулярно беруть участь у роботі заходів, які проводить консорціум:

 • магістранти кафедри Сергій Сірик та Ігор Терещенко у 2010 р. брали участь у роботі Тижня моделювання, що проводився ECMI у м. Мілан (Італія). За результатами дослідницької роботи було підготовлено наукові публікації
 • магістранти кафедри Олександра Дмитренко, Тарас Сліпець та Ігор Зарванський брали участь у роботі Літньої школи та Тижня моделювання ECMI в м. Дрезден (Німеччина) у серпні 2012 р.
 • студентка кафедри Анастасія Щербак брала участь у роботі Тижня моделювання ECMI в м. Лісабон (Португалія) у липні 2015 р.

Співпраця в рамках програми Horizon 2020

Кафедра прикладної математики з 2015 року була учасником проекту AMMODIT (Методи апроксимації для засобів молекулярного моделювання та діагностики, Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools) у межах Рамкової програми Європейського Союзу для досліджень та інновацій (2014–2020) Horizon 2020.

   Тривалість проекту: 1.08.2015–31.07.2019.
   Максимальний розмір гранту — 823 500 євро.

Проект AMMODIT зібрав разом науково-дослідницькі колективи з країн Європейського Союзу (Німеччина, Італія та Австрія) та України (Київ, Донецьк, Слов’янськ) в галузі прикладної математики, орієнтовані на застосування в медицині та науках про життя.
Метою проекту є проведення спільних досліджень у шістьох наукових напрямках:

 • вивчення математичних методів отримання зображень магнітно-порошковим методом
 • ентропієподібні міри та розрахунок складності систем
 • грубозернисте моделювання (біо)полімерів
 • засоби діагностики в хірургії серця
 • методи регуляризації для виявлення причинно-наслідкових зв’язків
 • підхід із метанавчанням до прогнозування нічної гіпоглікемії

Учасник проекту

Координатор

Університет м. Любек,
Інститут математики

Jürgen Prestin
(координатор проекту)

Міланська політехніка,
Наукова група з біомеханіки

Alberto Redaelli

Австрійська Академія Наук (ÖAW),
Інститут обчислювальної та прикладної математики ім. Й. Радона (RICAM)

Sergei Pereverzyev

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Чертов Олег Романович

Інститут математики НАНУ

Антонюк Олександра Вікторівна

Інститут прикладної математики і механіки НАНУ

Васильєва Наталія Володимирівна

У рамках проекту:

Співпраця в рамках NATO

Кафедра прикладної математики з 2017 року є учасником проекту SPS G5286 «Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation CyRADARS» («Оперативний аналіз кіберзагроз для володіння ситуацією в умовах реального часу») у межах програми NATO Science for Peace and Security (SPS).

Тривалість проекту: 1.11.2017–31.10.2020.
Загальне фінансування проекту — 433 000 євро, у т.ч. на кафедру прикладної математики — 153 800 євро.
Фінансування включає, зокрема, поставку комп’ютерного обладнання для тренінгового центру, стипендії молодим ученим, підтримку участі в конференціях тощо.

Основною метою проекту CyRADARS є розвиток новітніх теоретичних засад, методів та дослідницьких прототипів програмних засобів для забезпечення володіння ситуацією в рамках операцій, пов’язаних із розповсюдженням шкідливої інформації. Відповідні методи та засоби в разі їх впровадження в національних організаціях, відповідальних за кіберзахист, дадуть змогу:

 • моніторити національний кіберпростір для аналізу інформаційних вкидів та пропагування шкідливої інформації
 • інформувати відповідальні національні органи
 • створювати умови, неодмінні для ухвалення рішень щодо протидії чи активного реагування на ворожі кіберкампанії

Учасник проекту

Координатор

Інститут оборони Болгарії «Професор Цветан Лазаров»

Nikolai Stoianov

Чернігівський національний технологічний університет

Литвинов Віталій Васильович

Дослідницька лабораторія Армії США

Alexander Kott

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Чертов Олег Романович

Міжнародні академічні зв’язки

Зростає зацікавленість українських студентів до навчання за кордоном. Завдяки зв’язкам кафедри, участі в спільних освітньо-професійних програмах із зарубіжними партнерами з’являється все більше можливостей для реалізації таких планів. Зокрема, у 2009 році кафедра уклала Договір із підготовки магістрів із Вищою політехнічною школою (Ecole Polytechnique de Paris), Париж, Франція; у 2010 р. ― Договір із підготовки магістрів з Університетом Ле Ман (Université du Maine, Франція). У 2012 році за ініціативи факультету прикладної математики підписано договір про магістерську підготовку за програмами подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Технологічним університетом Лаппенранта (Lappeenranta University of Technology, Фінляндія).

За останні роки скористалися міжнародними зв’язками кафедри такі студенти, аспіранти та викладачі:

Міжнародна конференція з науки про дані та інтелектуального аналізу інформації

Кафедра прикладної математики з 2001 року щорічно проводила Міжнародну наукову конференцію ім. Т. А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації». Серед засновників конференції ― Російська асоціація штучного інтелекту, видавництво «Просвіта», серед країн-учасниць ― Україна, Росія, Білорусь, Польща, Азербайджан.

Починаючи з 2018 року, конференцію змінює свою назву на Міжнародну конференцію з науки про дані та інтелектуального аналізу інформації (International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information), що відображає розширення її тематики та кола учасників. Одним зі співорганізаторів конференції стала Київська школа економіки.

Міжнародна діяльність на факультеті прикладної математики координується міжнародним офісом ФПМ.