Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

European Consortium for Mathematics in Industry

У 2010 році кафедра прикладної математики стала членом Європейського консорціуму з математики в індустрії (ECMI) i з тих пір бере активну участь у його роботі, займається впровадженням загальноєвропейських підходів та принципів до навчання студентів в області прикладної математики. Починаючи з 2012/2013 навчального року, навчання магістрантів переведено на новий навчальний план, який повністю задовольняє всі вимоги ECMI. Зокрема, уведено таку інноваційну форму навчання, як семестровий семінар із прикладного моделювання.

Провідні представники консорціуму періодично приїздять до КПІ з лекціями та семінарами, зокрема: професор Магнус Фонтес, Лундський університет, (Швеція) (25 травня 2010 р.), професор Матті Хейліо, Технологічний університет Лаппенранта (Фінляндія) (17 травня 2012 р.).

Студенти кафедри регулярно беруть участь у роботі заходів, які проводить консорціум:

Співпраця в рамках програми Horizon 2020

Кафедра прикладної математики з 2015 року є учасником проекту AMMODIT (Методи апроксимації для засобів молекулярного моделювання та діагностики, Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools) у межах Рамкової програми Європейського Союзу для досліджень та інновацій (2014–2020) Horizon 2020.

Тривалість проекту: 1.08.2015–31.07.2019.
Максимальний розмір гранту — 823 500 євро.

Проект AMMODIT зібрав разом науково-дослідницькі колективи з країн Європейського Союзу (Німеччина, Італія та Австрія) та України (Київ, Донецьк, Слов’янськ) в галузі прикладної математики, орієнтовані на застосування в медицині та науках про життя.
Метою проекту є проведення спільних досліджень у шістьох наукових напрямках:

  • вивчення математичних методів отримання зображень магнітно-порошковим методом
  • ентропієподібні міри та розрахунок складності систем
  • грубозернисте моделювання (біо)полімерів
  • засоби діагностики в хірургії серця
  • методи регуляризації для виявлення причинно-наслідкових зв’язків
  • підхід із метанавчанням до прогнозування нічної гіпоглікемії

Учасник проекту

Координатор

Університет м. Любек,
Інститут математики

Jürgen Prestin
(координатор проекту)

Міланська політехніка,
Наукова група з біомеханіки

Alberto Redaelli

Австрійська Академія Наук (ÖAW),
Інститут обчислювальної та прикладної математики ім. Й. Радона (RICAM)

Sergei Pereverzyev

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Чертов Олег Романович

Інститут математики НАНУ

Антонюк Олександра Вікторівна

Інститут прикладної математики і механіки НАНУ

Васильєва Наталія Володимирівна

У рамках проекту:

Міжнародні академічні зв’язки

Зростає зацікавленість українських студентів до навчання за кордоном. Завдяки зв’язкам кафедри, участі в спільних освітньо-професійних програмах із зарубіжними партнерами з’являється все більше можливостей для реалізації таких планів. Зокрема, у 2009 році кафедра уклала Договір із підготовки магістрів із Вищою політехнічною школою (Ecole Polytechnique de Paris), Париж, Франція; у 2010 р. ― Договір із підготовки магістрів з Університетом Ле Ман (Université du Maine, Франція). У 2012 році за ініціативи факультету прикладної математики підписано договір про магістерську підготовку за програмами подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Технологічним університетом Лаппенранта (Lappeenranta University of Technology, Фінляндія).

За останні роки скористалися міжнародними зв’язками кафедри такі студенти, аспіранти та викладачі:

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальний аналіз інформації» 

Кафедра прикладної математики з 2001 року щорічно проводить Міжнародну наукову конференцію ім. Т. А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації». Серед засновників конференції, крім кафедри прикладної математики, ― Російська асоціація штучного інтелекту, видавництво «Просвіта»; країни-учасниці ― Україна, Росія, Білорусь, Польща. За результатами роботи конференції видається збірник тез доповідей.

Міжнародна діяльність на факультеті прикладної математики координується міжнародним офісом ФПМ.