Викладачі

Описание раздела "Преподаватели"

Основою якісної підготовки фахівців у будь-якому навчальному закладі є викладачі, адже, як зазначав великий Айнштайн: «Найвище мистецтво викладача — пробудити задоволення від творчого вираження та знань».

На кафедрі прикладної математики працюють висококваліфіковані викладачі, інформацію про яких можна знайти в цьому розділі.

ПІБ

Науковий ступінь

Учене звання

Посада

Вовк Лілія Борисівна

канд. фіз.-мат. наук

 

доцент

Громова Вікторія Вікторівна

 

 

асистент

Дрозденко Олександр Миколайович

 

 

асистент

Кирилюк Володимир Семенович

д-р фіз.-мат. наук

ст. наук. співроб.

професор

Ковальчук-Химюк Людмила Олександрівна

 

 

асистент

Ковгар Володимир Борисович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Копичко Сергій Миколайович

 

 

старший викладач

Костенко Катерина Олексіївна

 

 

асистент

Ладогубець Тетяна Сергіївна

 

 

старший викладач

Любашенко Наталія Дмитрівна

 

 

старший викладач

Мальчиков Володимир Вікторович

 

 

старший викладач

Маслянко Павло Павлович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Норкін Володимир Іванович

д-р фіз.-мат. наук

ст. наук. співроб.

професор

Олефір Олександр Степанович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Пашко Анатолій Олексійович

д-р фіз.-мат. наук

доцент

доцент

Сирота Сергій Вікторович

канд. техн. наук

доцент

доцент

Сірик Сергій Валентинович

канд. техн. наук

 

старший викладач

Сліпець Тарас Юрійович

 

 

асистент

Соловйов Сергій Олександрович

канд. біол. наук

 

доцент

Тавров Данило Юрійович

канд. техн. наук

 

старший викладач

Темнікова Олена Леонідівна

 

 

старший викладач

Терещенко Ігор Олександрович

 

 

старший викладач

Чертов Олег Романович

д-р техн. наук

доцент

завідувач кафедри