Допоміжні структури

Бібліотека

Науково-технічну бібліотеку НТУУ «КПІ» було засновано в 1989 році. Наша бібліотека — одна з найкращих бібліотек України та Європи і являє собою синтез книги, архітектури, мистецтва та сучасних технологій.

На честь 100-річного ювілею бібліотеці присвоєно ім'я професора Г. І. Денисенка — колишнього ректора інституту, що був ініціатором будівництва нового приміщення бібліотеки.

Українсько-Японський Центр

Українсько-Японський Центр (UAJC), як проект Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), заснованого угодою між двома державами, розпочав свою діяльність 22 травня 2006 року на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут".

Проект ставить перед собою завдання робити внесок у дальший розвиток української економіки шляхом розвитку людських ресурсів України, де спостерігається різке просування ринкової економіки, а також шляхом поліпшення обміну між Японією та Україною у сфері зовнішньої торгівлі та бізнесу.