Освітні програми підготовки та навчальні плани

Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (10-12 травня 2023 р.):

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів (27-29 березня 2023 р.):

Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми підготовки магістрів (17-19 січня 2023 р.):

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми підготовки магістрів (27-29 жовтня 2022 р.):

Проекти освітніх програм на 2023/24 навч. рік:

Попередні проекти освітніх програм на 2022/23 навч. рік:

Освітні програми на 2022/23 навч. рік:

Навчальні плани 2022 р. вступу:

Навчальні плани 2023 р. вступу:

Робочі навчальні плани на 2023/24 навч. рік:

Кафедральні каталоги вибіркових дисциплін на 2023/24 навч. рік:

Результати опитування здобувачів вищої освіти (вересень 2022 р.):