Попередні захисти (літо 2018 р.)

На кафедрі прикладної математики згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ» студенти проходять попередній захист атестаційних робіт.

У літню сесію 2018 року попередні захисти проходитимуть згідно з графіком.

Що студент повинен подати на попередній захист

  • Пояснювальну записку до атестаційної роботи в непереплетеному вигляді, готову принаймні на 70%.
    На титульній сторінці записки повинні бути підписи студента, керівника атестаційної роботи, консультантів з усіх розділів записки (на цьому етапі допускається відсутність підпису консультанта з нормоконтролю)
  • Презентацію, із якою студент виступатиме на попередньому захисті, в електронному вигляді, а також мінімум 2 тверді копії презентації
  • Текст доповіді студента на попередньому захисті (за бажання)
  • Програмну реалізацію системи (завдання)
  • Проекти відгука керівника атестаційної роботи та рецензії

Порядок проведення попереднього захисту

  • Доповідь студента з презентацією за суттю роботи (до 7 хв.)
  • Відповіді на запитання членів комісії, дискусія (до 5 хв.)
  • Демонстрація роботи програмної реалізації системи (завдання)

Студенти, які не пройдуть попередній захист, до основного захисту не допускаються!