Накази про затвердження тем і керівників атестаційних робіт

У літню сесію 2016/2017 навчального року для заповнення титульних аркушів атестаційних робіт та завдань на атестаційні роботи потрібно користуватися такими наказами: