Основні захисти (літо 2018 р., бакалаври)

У літню сесію 2017-2018 навчального року основні захисти бакалаврських дипломних робіт проходитимуть згідно з графіком.

Що студент повинен зробити до основного захисту

 • Завершити роботу та вислати її на перевірку консультанту з нормоконтролю Мальчикову В. В. не пізніше, ніж за 2 дні до дати подання матеріалів на кафедру (див. нижче)
 • У випадку зауважень переробити роботу та переслати її консультанту з нормоконтролю Мальчикову В. В.
 • Завершити та переплести роботу
 • Підготувати остаточну версію презентації, із якою студент виступатиме на основному захисті
 • Підготувати 4 тверді копії презентації (для кожного члена Екзаменаційної комісії)
 • Отримати відгук керівника роботи
 • Отримати направлення на рецензію (звертатися до Копичка С. М.)
 • Отримати рецензію
 • «Закрити» залікову книжку в деканаті (за наявності)
 • Зробити ксерокопії наукових праць (за наявності). Ксерокопія наукової праці включає в себе: копію титульного аркуша видання, копію сторінки з вихідними даними видання, копію сторінки змісту видання, на якій фігурує праця, копію всіх сторінок із працею
 • Отримати довідки про впровадження результатів роботи (за наявності)

Що студент повинен подати на основний захист

 • Роботу в переплетеному вигляді з усіма підписами на титульному аркуші та в завданні
 • Відгук керівника роботи
 • Рецензію
 • Залікову книжку, «закриту» в деканаті (за наявності)
 • Електронні версії роботи, презентації, із якою студент виступатиме на основному захисті, а також програмної реалізації системи (завдання), записані на СD
 • Ксерокопії наукових праць (за наявності). Ксерокопія наукової праці включає в себе: копію титульного аркуша видання, копію сторінки з вихідними даними видання, копію сторінки змісту видання, на якій фігурує праця, копію всіх сторінок із працею
 • Довідки про впровадження результатів роботи (за наявності)
 • Електронну версію роботи у форматі pdf, а також анотацію українською мовою, анотацію англійською мовою та «Перелік посилань» окремими файлами, вислати електронним листом на адресу Д. Ю. Таврова dan.tavrov@i.ua. У темі листа зазначити свої прізвище та номер групи. У тілі листа зазначити свої повні прізвище, ім’я, по батькові українською та російською мовами, повні ім’я та прізвище англійською мовою, а також тему роботи українською, російською та англійською мовами

Регламент основного захисту

 • Оголошення секретарем ЕК інформації про роботу (ПІБ студента, теми роботи)
 • Доповідь студента з презентацією за суттю роботи (до 10 хв.)
 • Відповіді на запитання членів комісії, дискусія (до 5 хв.)
 • Оголошення секретарем ЕК відгуку керівника роботи (або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи студента) (до 2 хв.)
 • Оголошення секретарем ЕК рецензії на роботу (до 2 хв.)
 • Відповіді студента на зауваження керівника роботи та рецензента (до 3 хв.)
 • Оголошення голови ЕК про закінчення захисту

Усі матеріали, крім електронного листа, потрібно подати секретарю ЕК №14.1 Л. О. Ковальчук-Химюк в авд. 75-14

Кінцевий термін подачі матеріалів секретарю ЕК, у т.ч. електронного листа, — 14 червня, 14:00

Студенти, які не встигнуть подати повний перелік документів (включно з електронним листом!) у зазначений термін, до основного захисту не допускаються!