Основні захисти (грудень 2017 р.)

У грудні 2017 року основні захисти випускних атестаційних робіт проходитимуть згідно з графіком.

Що студент повинен зробити до основного захисту

 • Завершити пояснювальну записку та вислати її на перевірку консультанту з нормоконтролю Мальчикову В. В. не пізніше, ніж за 2 дні до дати подання матеріалів на кафедру (див. нижче)
 • У випадку зауважень переробити роботу та переслати її консультанту з нормоконтролю Мальчикову В. В.
 • Завершити та переплести пояснювальну записку
 • Підготувати остаточну версію презентації, із якою студент виступатиме на основному захисті
 • Підготувати 4 тверді копії презентації (для кожного члена Екзаменаційної комісії)
 • Отримати відгук керівника атестаційної роботи
 • Отримати направлення на рецензію (звертатися до Копичка С. М.)
 • Отримати рецензію
 • «Закрити» залікову книжку в деканаті (за наявності)
 • Зробити ксерокопії наукових праць (за наявності). Ксерокопія наукової праці включає в себе: копію титульного аркуша видання, копію сторінки з вихідними даними видання, копію сторінки змісту видання, на якій фігурує праця, копію всіх сторінок із працею
 • Отримати довідки про впровадження результатів атестаційної роботи (за наявності)

Що студент повинен подати на основний захист

 • Пояснювальну записку в переплетеному вигляді з усіма підписами на титульному аркуші та в завданні
 • Відгук керівника атестаційної роботи
 • Рецензію
 • Залікову книжку, «закриту» в деканаті (за наявності)
 • Електронні версії атестаційної роботи, презентації, із якою студент виступатиме на основному захисті, а також програмної реалізації системи (завдання), записані на СD
 • Ксерокопії наукових праць (за наявності). Ксерокопія наукової праці включає в себе: копію титульного аркуша видання, копію сторінки з вихідними даними видання, копію сторінки змісту видання, на якій фігурує праця, копію всіх сторінок із працею
 • Довідки про впровадження результатів атестаційної роботи (за наявності)
 • Електронну версію атестаційної роботи у форматі pdf, а також анотацію (реферат) українською мовою, анотацію (реферат) англійською мовою та «Перелік посилань» окремими файлами, вислати електронним листом на адресу члена ЕК №14.2 Д. Ю. Таврова dan.tavrov@i.ua. У темі листа зазначити свої прізвище та номер групи. У тілі листа зазначити свої повні прізвище, ім’я, по батькові українською та російською мовами, повні ім’я та прізвище англійською мовою, а також тему атестаційної роботи українською, російською та англійською мовами

Регламент основного захисту

 • Оголошення секретарем ЕК інформації про атестаційну роботу (ПІБ студента, теми роботи)
 • Доповідь студента з презентацією за суттю роботи (до 10 хв.)
 • Відповіді на запитання членів комісії, дискусія (до 5 хв.)
 • Оголошення секретарем ЕК відгуку керівника атестаційної роботи (або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи студента) (до 2 хв.)
 • Оголошення секретарем ЕК рецензії на атестаційну роботу (до 2 хв.)
 • Відповіді студента на зауваження керівника атестаційної роботи та рецензента (до 3 хв.)
 • Оголошення голови ЕК про закінчення захисту

Усі матеріали, крім електронного листа, потрібно подати секретарю ЕК №14.2 Л. О. Ковальчук-Химюк в авд. 75-14

Кінцевий термін подачі матеріалів секретарю ЕК, у т.ч. електронного листа, — 14 грудня, 14:00

Студенти, які не встигнуть подати повний перелік документів (включно з електронним листом!) у зазначений термін, до основного захисту не допускаються!