Системи оцінювання випускних атестаційних робіт

На кафедрі прикладної математики, згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ» та Положенням про екзаменаційну комісію, оцінювання захистів випускних атестаційних робіт члени Екзаменаційних комісій проводять за 100-бальною шкалою із дальшим переведенням балів до національної оцінки та оцінки ECTS.

Під час виставлення балів члени Екзаменаційних комісій повинні керуватися такими документами: