Склад екзаменаційних комісій

На кафедрі прикладної математики відповідно до Положення про екзаменаційну комісію та згідно з Наказом №1-379 від 13 листопада 2017 року працюють дві Екзаменаційні комісії (ЕК):

  • із захисту дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра — ЕК №14.1 у складі:

Голова комісії

Чертов Олег Романович

д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Члени комісії

Олефір Олександр Степанович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Копичко Сергій Миколайович

старший викладач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Ладогубець Тетяна Сергіївна

старший викладач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секретар комісії

Ковальчук-Химюк Людмила Олександрівна

асистент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

  • із захисту магістерських дисертацій та дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» — ЕК №14.2 у складі:

Голова комісії

Івохін Євген Вікторович

д-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Члени комісії

Чертов Олег Романович

д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Сирота Сергій Вікторович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Тавров Данило Юрійович

канд. техн. наук, старший викладач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секретар комісії

Ковальчук-Химюк Людмила Олександрівна

асистент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського