Тавров Данило Юрійович

День народження Четвер, 21 Лютий, 1991
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Учене звання
Посада старший викладач
Дисципліни
Контакти

Email: dan.tavrov at i.ua

Інтерв’ю
Сторінка проекту «Intellect»
Резюме

Освіта

Сховати/показати
Період навчання Місце навчання Спеціальність Ступінь
2007 — 2011Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"Прикладна математикабакалавр
2011 — 2013Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"Прикладна математикамагістр
2013 — 2016Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"Інформаційні технологіїкандидат наук

Публікації

Сховати/показати
2017

O. Chertov, D. Tavrov. Improving Efficiency of Providing Data Group Anonymity by Automating Data Modification Quality Evaluation // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2017. — 5/4 (89). — P. 31–39

2016

O. Chertov, D. Tavrov. Two-Phase Memetic Modifying Transformation for Solving the Task of Providing Group Anonymity // Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications [eds. L. A. Zadeh, A. M. Abbasov, R. R. Yager, S. N. Shahbazova, M. Z. Reformat]. — Springer International Publishing Switzerland, 2016. — P. 239–253

2015

O. Chertov, D. Tavrov. Microfiles as a Potential Source of Confidential Information Leakage // Intelligent Methods for Cyber Warfare [ed. R. R. Yager, M. Z. Reformat, N. Alajlan]. — Springer International Publishing Switzerland, 2015. — P. 87–114

Д. Ю. Тавров, О. Р. Чертов. Двофазовий меметичний алгоритм забезпечення групової анонімності даних // Штучний інтелект. — 2015. — № 1–2. — С. 170–179

Д. Ю. Тавров, О. Р. Чертов. Забезпечення групової анонімності як задача пошуку потоку в мережі мінімальної вартості // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Інформаційні системи та мережі : зб. наук. пр. ― Львів : Видавництво Львiвської Полiтехнiки. — 2015. ― № 829. ― С. 228–245

Л. О. Ковальчук-Химюк, Д. Ю. Тавров. Система нечiткого виведення для оцiнювання успiшностi учнiв пiд час бiлiнгвального навчання математицi // Системний аналіз та інформаційні технології : матеріали 17-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2015, Київ, 22–25 червня 2015 р. — К. : ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2015. — С. 245–247

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Эволюционный алгоритм построения нечеткой модели группы с целью нарушения ее анонимности // Международная научная конференция имени Т. А. Таран «Интеллектуальный анализ информации» ИАИ-2015, Киев, 20–22 мая 2015 г. — К. : Просвіта, 2015. — С. 272–280

2014

O. Chertov, D. Tavrov. Memetic Algorithm for Solving the Task of Providing Group Anonymity // Advance Trends in Soft Computing [ed. M. Jamshidi, V. Kreinovich, J. Kacprzyk]. — Springer International Publishing Switzerland, 2014. — P. 281–292

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Метод штрафных функций для учета ограничений на решения задачи обеспечения групповой анонимности // Международная научная конференция имени Т. А. Таран «Интеллектуальный анализ информации» ИАИ-2014, Киев, 14–16 мая 2014 г. — К. : Просвіта, 2014. — С. 241–249

2013

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Меметичний алгоритм із нечіткими обмеженнями для розв’язання задачі забезпечення групової анонімності // Інформаційна безпека. — 2013. — №4 (12). — С. 135–144

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Забезпечення групової анонімності як задача перерозподілу об’єктів // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2013. — №6 (195), частина 1. — С. 13–17

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Меметичний алгоритм для модифікації мікрофайлу з мінімізацією спотворень у процесі забезпечення групової анонімності // Штучний інтелект. — 2013. — №3 (61). — С. 399–410

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Структурные особенности меметического алгоритма минимизации искажений при обеспечении групповой анонимности данных /  // Международная научная конференция имени Т. А. Таран «Интеллектуальный анализ информации» ИАИ-2013, Киев, 15–17 мая 2013 г. — К. : Просвіта, 2013. — С. 54–61

2012

O. Chertov, D. Tavrov. Providing Group Anonymity Using Wavelet Transform // Data Security and Security Data [ed. Lachlan M. MacKinnon]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2012. — P. 25–36

O. Chertov, D. Tavrov. Providing Group Anonymity in Social Networks // Computational Social Networks. Security and Privacy [ed. Ajith Abraham]. — London : Springer-Verlag, 2012. — Chapter 11. — P. 249–268

O. Chertov, D. Tavrov. Providing Group Anonymity in a Microfile with Linguistic Data // Інформаційна безпека. — 2012. — №2 (8). — С. 168–180

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Застосування сепарабельного двовимірного вейвлет-перетворення для забезпечення групової анонімності // Інформаційна безпека. — 2012. — №1 (7). — С. 26–34

2011

D. Tavrov, О. Chertov. SSA-Caterpillar in Group Anonymity // Proc. World Conf. on Soft Computing (WConSC'11), (San Francisco, May 23–26, 2011)

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Сохранение периодических свойств данных в процессе их обезличивания // XI международная научная конференция имени Т. А. Таран «Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2011», Киев, 17–20 мая 2011 г. — К. : Просвіта, 2011. — С. 290–296

2010

O. Chertov, D. Tavrov. Data Group Anonymity: General Approach // International Journal of Computer Science and Information Security. — 2010. — Vol. 8(7). — P. 1–8

O. Chertov, D. Tavrov. Group Anonymity // Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Applications [ed. E. Huellermeier, R. Kruse, F. Hoffmann]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. — P. 592–601

O. Chertov, D. Tavrov. Group Anonymity: Problems and Solutions // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Інформаційні системи та мережі : зб. наук. пр. — Львiв : Видавництво Львiвської Полiтехнiки. — 2010. — № 673. — С. 3–15

O. R. Chertov, D. Yu. Tavrov. Providing Data Group Anonymity Using Concentration Differences // Математичні машини і системи. — 2010. — № 3. — С. 34–44

O. Chertov, D. Tavrov. Data Group Anonymity in Microfiles // Вісник Інженерної академії України. — 2010. — №2. — С. 159–164

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Групповая анонимность данных // X международная научная конференция имени Т. А. Таран «Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2010», Киев, 18–21 мая 2010 г. — К. : Просвіта, 2010. — С. 236–242

О. Р. Чертов, Д. Ю. Тавров. Застосування поліномів Кунченка для аналізу статистичних даних // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2010. — 4/4 (46). — С. 70–75

Бакалаври

Сховати/показати
2018
Камінський Назар-Микола Андрійович: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи оцінювання білінгвальних математичних тестів
Семанів Богдана Миколаївна: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи прогнозування рейтингів фільмів
2017
Кислий Вячеслав Володимирович: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи аналізу програмного коду
Кашин Володимир Романович: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи прогнозування навантаження працівників ІТ-галузі
Арсенич Ольга Миколаївна: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи розпізнавання музичних інструментів у звуковому файлі
Костенко Марина Володимирівна: Математичне та програмне забезпечення системи управління запасами молочної продукції
2015
Булах Олексій Романович: Математичне та програмне забезпечення автоматизованої системи визначення ступеня кредитоспроможності особи