Розробка веб-додатку для платіжної системи мовою C#

ПІБ студента: 
Цибульняк Катерина Олегівна
Українська
Місце проходження практики: 
ТОВ "Уніті-Барс"
Сайт місця проходження практики: 
http://unity-bars.com/
ПІБ керівника від кафедри: 
Ковальчук-Химюк Людмила Олександрівна
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kovalthouk
ПІБ керівника від підприємства: 
Жердій Андрій Генадійович
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2016