Військова підготовка

Під час навчання на кафедрі прикладної математики студент паралельно може пройти військову підготовку й стати офіцером запасу.

Військову підготовку можна пройти на кафедрі військової підготовки НТУУ «КПІ», вступ на яку здійснюється на основі конкурсного відбору серед студентів 2-3-ого курсів. Навчання проходить на платній основі.

До відбору допускаються тільки ті студенти, ступінь обмеження яких не більше за СО-4.

Студентам до початку відбору потрібно в зазначений термін подати заяву на ім'я декана ФПМ про бажання проходити військову підготовку.

Відбіркова комісія розглядає:

  • рівень фізичної підготовки;
  • успішність навчання за попередні семестри;
  • рівень засвоєння програми допризовної підготовки;
  • професійно-психологічний стан кандидата (тестування).

За результатами конкурсного відбору формується рейтинговий список. На його основі ухвалюється наказ ректора про зарахування студентів для проходження військової підготовки. Голова відбіркової комісії ознайомлює студентів із результатами відбору.