Склад екзаменаційних комісій

На кафедрі прикладної математики відповідно до Положення про екзаменаційну комісію та згідно з Наказом №1-433 від 15 грудня 2017 року працюють дві Екзаменаційні комісії (ЕК):

  • із захисту дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра — ЕК №14.1 у складі:

Голова комісії

Чертов Олег Романович

д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Заступник голови комісії

Олефір Олександр Степанович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Члени комісії

Копичко Сергій Миколайович

старший викладач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Ладогубець Тетяна Сергіївна

старший викладач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секретар комісії

Ковальчук-Химюк Людмила Олександрівна

асистент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

  • із захисту магістерських дисертацій — ЕК №14.2 у складі:

Голова комісії

Чертов Олег Романович

д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Заступник голови комісії

Сирота Сергій Вікторович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Члени комісії

Маслянко Павло Павлович

канд. техн. наук, ст. наук. співроб., доцент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Тавров Данило Юрійович

канд. техн. наук, старший викладач кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секретар комісії

Ковальчук-Химюк Людмила Олександрівна

асистент кафедри прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського