Математична статистика

ПрограмаБакалаврат
Семестрвесна
Курс2
Кількість кредитів ECTS5