Подання статей

Усі статті, подані на конференцію, повинні висвітлювати оригінальні дослідження та не бути одночасно подані на інші конференції чи в інші журнали.
Статті повинно бути написано англійською мовою згідно зі стилем оформлення Springer.

Обсяг статті обмежено 810 сторінками.
Усі статті повинно бути подано у форматі .pdf за допомогою системи EasyChair за посиланням:
https://easychair.org/conferences/?conf=icdsiai2018

Збірку праць конференції буде опубліковано у видавництві Springer у серії «Advances in Intelligent Systems and Computing» (індексується в SCOPUS, ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, Google Scholar та Springerlink).
Тільки представлені на конференції статті буде опубліковано у збірці праць.