Комітети

Програмний комітет

Співголови

Академік НАН України, д.т.н., проф. Згуровський М. З., КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., проф. Чертов О. Р., КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., проф. Кузнецов О. П., ІПК РАН (Росія)

Члени

Д.т.н., проф. Ю. Р. Валькман, МННЦ ІТС НАНУ та МОНУ (Україна)
Д.т.н., проф. В. В. Голенков, БДУІР (Білорусь)
Д.т.н., проф. І. А. Дичка, КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.ф.-м.н., проф. Л. Ю. Жилякова, ІПК РАН (Росія)
Д.ф.-м.н., проф. Є. В. Івохін, КНУ ім. Т. Г. Шевченка (Україна)
Д.хаб., проф. С. К. Кожокару, ІМІ АН РМ (Молдова)
Д.т.н., проф. Ю. П. Кондратенко, ЧНУ ім. Петра Могили (Україна)
К.ф.-м.н., проф. В. Крейнович, Університет штату Техас в Ель-Пасо (США)
Д.т.н., проф. Ю. О. Кулаков, КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., с.н.с. Д. В. Ланде, ІПРІ НАНУ (Україна)
Д.т.н., проф. В. В. Литвинов, ЧДТУ (Україна)
Д.т.н., проф. А. З. огли Меліков, НАА (Азербайджан)
К.т.н., доц. С. В. Сирота, КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., проф. В. С. Смородін, ГДУ ім. Ф. Скорини (Білорусь)
Д.ф.-м.н., проф. А. О. Снарський, КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., проф. В. Л. Стефанюк, ІППІ РАН (Росія)

 

Організаційний комітет

Голова

Д.т.н., проф. І. А. Дичка

Секретаріат

С. М. Копичко, О. Л. Темнікова, к.т.н. С. В. Сирота, к.т.н. Д. Ю. Тавров

Адреса оргкомітету

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського,
кафедра прикладної математики, корп. 14, кімн. 60

Тел.: (+38-044) 204-81-77, 204-96-96
Факс: (+38-044) 204-84-58, (+38-044) 204-81-15