Інтелектуальний аналіз інформації-2017

Архів публікацій

На цій сторінці можна ознайомитися з архівом доповідей на конференції за попередні роки:

Базова інформація

Кафедра прикладної математики з 2001 року щорічно проводить Міжнародну наукову конференцію ім. Т. А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації». Серед засновників конференції, крім кафедри прикладної математики, ― Російська асоціація штучного інтелекту, видавництво «Просвіта»; країни-учасниці ― Україна, Росія, Білорусь, Польща, Азербайджан.

Інформаційне повідомлення конференції ХVII Міжнародної наукової конференції ім. Т. А. Таран «Інтелектуальний аналіз інформації-2017» можна скачати тут.

Комітети

Програмний комітет

Співголови

Академік НАН України, д.т.н., проф. Згуровський М. З., КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., проф. Чертов О. Р., КПІ ім. Ігоря Сікорського (Україна)
Д.т.н., проф. Кузнецов О. П., ІПК РАН (Росія)

Оргвнесок

Оргвнесок для участі в конференції складає 72 грн. 00 коп.

Реквізити для сплати:
Р/р
31254226113853
Банк: ДКCУ м. Києва, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070921
Призначення платежу: Оргвнесок за участь у конференції «ІАІ-2017» (у тому числі ПДВ) <прізвище, ініціали>, КПКВК 2201040, ФПМ б/н 521
Отримувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні дати

до 20.03.2017 01.04.2017

Приймання заявок на участь із доповіддю та текстів доповідей для рецензування

до 31.03.2017 20.04.2017

Сповіщення авторів про рішення Програмного комітету, отримання заявок на участь без доповіді

Основна тематика конференції

  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Методи інженерії знань
  • Інтелектуальний пошук та аналіз інформації в локальних та глобальних мережах
  • Інтелектуальні навчальні системи
  • Інтелектуальні системи для дистанційного навчання й контролю знань
  • Прикладні системи інтелектуального аналізу даних
  • Інтелектуальні комп’ютерні засоби
  • Методи штучного інтелекту для моделювання систем

Оформлення доповідей

Текст доповіді не повинен перевищувати 7 сторінок формату А5, оформлених згідно з шаблоном.

Реєстрацію та подання тексту доповіді на рецензування потрібно виконувати на адресу оргкомітету:
temnikova_elena@ukr.net

Текст доповіді потрібно надіслати як у форматі .doc (.docx), так і у форматі .pdf.
Назва файлів із текстом доповіді — прізвище одного зі співавторів.

Програма

Програма
XVІІ міжнародної наукової конференції ім. Т. А. Таран
«Інтелектуальний аналіз інформації-2017»

17 травня 2017 р.

Зала засідань Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського
(корпус 6)

Розширені публікації

Цього року для учасників конференції пропонуються дві альтернативні можливості опублікування розширених версій доповідей у форматі статті: