Математична логіка та теорія алгоритмів

ПрограмаБакалаврат
Семестросінь
Курс2
Кількість кредитів ECTS4