Індекс людського розвитку. Дослідження впливу окремих факторів на індекс людського розвитку. Короткострокове, середньострокове прогнозування індексу людського розвитку в Україні та інших країнах

ПІБ студента: 
Чорток Ольга Петрівна
Українська
Місце проходження практики: 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ
Сайт місця проходження практики: 
http://www.idss.org.ua/
ПІБ керівника від кафедри: 
Копичко Сергій Миколайович
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kopychko
ПІБ керівника від підприємства: 
Саріогло Володимир Георгійович
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2016