Старший викладач кафедри Данило Тавров — кандидат наук

20 жовтня 2016 року старший викладач кафедри прикладної математики, аспірант кафедри Данило Юрійович Тавров успішно захистив дисертацію на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія забезпечення групової анонімності даних» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології. Науковий керівник дисертації — д-р техн. наук, завідувач кафедри Олег Романович Чертов.

Члени Спеціалізованої вченої ради, опоненти та запрошені відзначили високий рівень роботи, якість публікацій за темою дисертації та стиль викладення матеріалу. Із 15 присутніх членів ради усі проголосували «за» присудження Данилу Таврову наукового ступеня кандидата технічних наук.

Колектив кафедри приєднується до вітальних слів на адресу Данила Юрійовича та щиро бажає йому дальших злетів у науковій, викладацькій та адміністративній діяльності.