Силабуси

Силабуси освітніх компонент ОПП підготовки бакалаврів "Наука про дані та математичне моделювання":

 

Силабуси освітніх компонент ОПП підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання":

 

Силабуси освітніх компонент ОНП підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання":

 

Силабуси освітніх компонент ОНП підготовки аспірантів "Прикладна математика"