Розв’язування стохастичних крайових задач методами статистичного моделювання (Монте-Карло)

ПІБ студента: 
Казакова Катерина Сергіївна
Українська
Місце проходження практики: 
Кафедра прикладної математики
Сайт місця проходження практики: 
http://pma.fpm.kpi.ua
ПІБ керівника від кафедри: 
Копичко Сергій Миколайович
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kopychko
ПІБ керівника від підприємства: 
Ладогубець Тетяна Сергіївна
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2017