Прийом на підготовку спеціалістів та магістрів (заочна форма)

ПРО ПРИЙОМ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА, НАВЧАННЯ НА ЯКИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ У ЛЮТОМУ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ):

(http://kpi.ua/rule-magister)

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідного напряму.

Прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра здійснюється за конкурсом.

Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів наказом ректора створюються атестаційні комісії факультетів/інститутів, підкомісії за відповідними спеціальностями (програма фахових випробувань http://www.fpm.kpi.ua/faculty/entry/magistracy_entry.do) та з іноземних мов (програма іспитів http://kpi.ua/files/foreign-language-program.pdf), які є робочим органом Приймальної комісії університету.

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціалістів та магістрів проводиться у наступні терміни:

Прийом документів (подання заяв) — у Відбіркову комісію ФПМ у кімн. 015/2, корпус 15, 1 поверх, з 21.01 до 31.01 поточного року.

Розклад роботи: з 21.01.14 по 24.01.14 з 11 до 14 години, з 27.01.14 по 31.01.14 з 16 до 18 години.

Інформація за телефоном 454-96-95 (деканат ФПМ).

Фахові вступні випробування за письмовою формою для цієї категорії осіб проводяться у лютому 01.02–05.02 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії.

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) в НТУУ «КПІ» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до Приймальної комісії університету заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до НТУУ «КПІ» (http://kpi.ua/rule), а саме:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Крім того, за умови наявності, до заяви вступник додає оригінали (або копії) документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо):

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Із детальнішою інформацією можна ознайомитися, переглянувши документ.