Оцінка масштабу та висоти з допомогою кореляційного радіусу зображень

ПІБ студента: 
Самусенко Владислав Андрійович
Українська
Місце проходження практики: 
Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ
Сайт місця проходження практики: 
http://www.immsp.kiev.ua/
ПІБ керівника від кафедри: 
Копичко Сергій Миколайович
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kopychko
ПІБ керівника від підприємства: 
Різник Олександр Михайлович
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2018