Освітньо-професійну програму підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання" акредитовано!

27 грудня 2022 р. на засіданні НАЗЯВО було прийнято рішення про акредитацію освітньо-професійної програми підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання", яка реалізується на кафедрі прикладної математики.

На сайті кафедри можна познайомитися із Відомостями про самооцінювання цієї освітньої програми

Вітаємо всіх задіяних, причетних і зацікавлених!