Освітньо-наукову програму підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання" акредитовано!

22 березня 2023 р. на засіданні НАЗЯВО було прийнято рішення про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки магістрів "Наука про дані та математичне моделювання", яка реалізується на кафедрі прикладної математики.

На сайті кафедри можна познайомитися із Відомостями про самооцінювання цієї освітньої програми

Вітаємо всіх задіяних, причетних і зацікавлених!