Математичне та програмне забезпечення пошуку прихованих залежностей у багатовимірних масивах даних

ПІБ студента: 
Гончаревський Дмитро Олегович
Українська
Місце проходження практики: 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ
Сайт місця проходження практики: 
http://www.irtc.org.ua/
ПІБ керівника від кафедри: 
Копичко Сергій Миколайович
Сторінка керівника від кафедри: 
http://pma.fpm.kpi.ua/uk/profile/kopychko
ПІБ керівника від підприємства: 
Урсатьєв Олексій Андрійович
PDF з анотацією практики: 
Рік проходження практики: 
2016