Syllabi

Syllabi of educational components of the "Data Science and Mathematical Modeling" Bachelor's Educational Program

Front-End розробка

Автоматизоване тестування ПЗ

Алгебра та геометрія

Алгоритми і системи комп'ютерної математики

Алгоритми і структури даних

Алгоритмічні основи обчислювальної геометрії та комп'ютерної графіки

Аналіз даних

Архітектура обчислювальних систем

Бази даних

Вебтехнології візуалізації даних

Вступ до баз даних та інформаційних систем

Дискретна математика

Диференціальні рівняння

Забезпечення якості ПЗ

Інформаційні системи

Криптографічні методи захисту інформації

Лінійне програмування та теорія ігор

Математична логіка та теорія алгоритмів

Математична статистика

Математичне програмування

Математичний аналіз

Методи оптимізації

Методи оптимізації. Курсова робота

Нелінійне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Основи машинного навчання

Основи теорії інформаційних систем

Основи теорії прийняття рішень

Побудова REST-сервісів

Прикладна механіка

Програмування мовою Python

Програмування мовою Scala

Програмування-1

Програмування-2

Програмування-3. Курсова робота

Рівняння математичної фізики

Розподілені і хмарні обчислення

Системна інженерія

Системний аналіз

Структура та інтерпретація комп'ютерних програм

Теорія автоматичного керування

Теорія динамічної оптимізації

Теорія ймовірності

Теорія оптимального керування

Теорія функцій комплексної змінної

Функціональне програмування

Функціональний аналіз

Чисельні методи

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

 

Syllabi of educational components of the "Data Science and Mathematical Modeling" Masters's Educational and Professional Program

Архітектура та технології систем з великими обсягами даних (вибіркова ОК)

Інтелектуальна власність та патентознавство

Інтелектуальний аналіз даних

Математичне моделювання біомедичних систем і процесів (вибіркова ОК)

Математичні методи та моделі в оцінці медичних технологій (вибіркова ОК)

Математичні моделі підтримки прийняття рішень (вибіркова ОК)

Машинне навчання

Методи теорії надійності та ризику

Моделі динаміки та контролю інфекційних захворювань людини (вибіркова ОК)

Моделювання складних систем

Моделювання складних систем. Курсова робота

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Нечітка математика (вибіркова ОК)

Нечітко-множинні моделі у бізнесі та фінансах (вибіркова ОК)

Основи наукових досліджень

Практика магістрів ОПП

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях (вибіркова ОК)

Прикладні задачі нечіткого моделювання (вибіркова ОК)

Психологічні моделі прийняття управлінських рішень (вибіркова ОК)

Розробка стартап проектів

Системи і застосунки для обробки і управління великими даними (вибіркова ОК)

Сталий інноваційний розвиток 

Хмарні платформи для систем з великими обсягами даних (вибіркова ОК)

Чисельні методи математичної фізики

 

Syllabi of educational components of the "Data Science and Mathematical Modeling" Masters's Educational and Research Program

Архітектура та технології систем з великими обсягами даних (вибіркова ОК)

Інструментальні засоби Text Mining

Інтелектуальний аналіз великих обсягів даних

Інтелектуальний аналіз текстів

Математичне моделювання біомедичних систем і процесів (ОНП)

Математичні методи та моделі в оцінці медичних технологій (ОНП)

Математичні моделі підтримки прийняття рішень (вибіркова ОК)

Машинне навчання

Методи теорії надійності та ризику

Моделі динаміки та контролю інфекційних захворювань людини (ОНП)

Моделювання складних систем (ОНП)

Науковий семінар

НДР за темою МД (ОНП)

Нечітка математика (ОНП)

Нечітко-множинні моделі у бізнесі та фінансах (ОНП)

Основи наукових досліджень (ОНП)

Практика магістрів ОНП

Прикладне моделювання

Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях (вибіркова ОК)

Прикладні задачі нечіткого моделювання (ОНП)

Психологічні моделі прийняття управлінських рішень (вибіркова ОК)

Розподілені і хмарні обчислення

Системи і застосунки для обробки і управління великими даними (вибіркова ОК)

Системна інженерія

Статистичні методи автоматичного опрацювання текстів

Управління проектами

Хмарні платформи для систем з великими обсягами даних (вибіркова ОК)

Чисельні методи математичної фізики (ОНП)